h

Grove blunder bij afgraven archeologische bodem op Wieringen

25 april 2019

Grove blunder bij afgraven archeologische bodem op Wieringen

Foto: Kees Zwaan / Kees Zwaan

In de gemeente Hollands Kroon is bij de bouw van een villa aan de Westlanderweg geen rekening gehouden met de archeologische waarde van Wieringen. Een blunder van de bovenste plank. De SP eist opheldering.

Geheel Wieringen heeft de status van 'aardkundig monument' en staat in heel Europa bekend als Vikingeneiland. Volgens de Erfgoedwet mag er niet zomaar gegraven worden, omdat er eerst archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. De aannemer heeft inmiddels al wel gegraven, op sommige plaatsen tot wel twee meter diep. Hij is daarmee ernstig in overtreding. 

Foto: Kees Zwaan / Kees Zwaan

De gemeente Hollands Kroon lijkt in dit treurige gebeuren ook niet vrijuit te gaan. In de strategische visie valt te lezen dat de gemeente er bewust voor kiest om de archeologie een stap terug te laten doen. De reden die wordt gegeven luidt dat het anders teveel kostenverhogingen, beperkingen en vertragingen oplevert. Hollands Kroon kiest, omwille van het geld, voor de vernietiging van archeologische schatten.

Foto: Kees Zwaan / Kees Zwaan

De SP vraagt het voor archeologie verantwoordelijke provinciebestuur of er nog iets te redden valt. En of deze grove overtreding van de Erfgoedwet te verhalen valt. Zo mogelijk moeten de bouwwerkzaamheden worden stilgelegd.

U bent hier