h

SP nog ongeruster over opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

7 december 2018

SP nog ongeruster over opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Gedeputeerde staten willen niet uitsluiten dat bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in 2021 in Gooi en Vechtstreek buslijnen worden geschrapt. Dit blijkt uit hun antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. "Mijn zorgen over de dreigende opheffing van buslijnen in het Gooi zijn door de antwoorden alleen maar groter geworden. Gedeputeerde staten ontkennen op geen enkele manier dat die er gaan komen."

Bruggeman vroeg gedeputeerde staten te bevestigen dat zij er niet aan denken buslijnen te schrappen. Gedeputeerde staten willen dit niet toezeggen: "Nee, zover zijn wij nog niet in onze gedachtenvorming."

In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad Gooi en Vechtstreek op 19 oktober had gedeputeerde Post nog tegen de wethouders in het Gooi gezegd dat er op dit moment geen voorstellen liggen voor het schrappen van buslijnen. In de antwoorden op de schriftelijke vragen wordt dit nu afgezwakt. Gedeputeerde staten melden slechts dat "hier geen besluit over is genomen".

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Op 15 oktober hadden leden van provinciale staten een presentatie "OV concessie Gooi en Vechtstreek" gekregen. Die presentatie was in opdracht van de provincie gemaakt door adviesbureau Goudappel Coffeng, en is later als officieel provinciestuk aan de statenleden toegestuurd. Volgens dit plan worden in 2021 tien buslijnen in Gooi en Vechtstreek geheel of gedeeltelijk opgeheven. Pas achteraf kregen de statenleden te horen dat de presentatie geheim had moeten blijven.Bruggeman wilde met zijn schriftelijke vragen weten of gedeputeerde staten zich niettemin herinneren dat volgens de presentatie het budget voor de buslijnen in 2021 met 5 tot 20 procent wordt verlaagd. In de antwoorden willen gedeputeerde staten daar nu niets meer over zeggen. Bruggeman: "Maar gedeputeerde Post zat bij die presentatie. In het stuk dat we toegestuurd kregen staat het zwart op wit."

In de antwoorden verwijzen gedeputeerde staten naar een provinciaal beleidsstuk uit 2012, de 'Visie OV 2020'. Daarin staat dat alleen drukke lijnen over hoofdroutes ('stroomlijnen') overblijven. 'Wijk-ontsluitende' lijnen mogen verdwijnen. Bruggeman: "Dat is precies wat er bij de nieuwe concessie Noord-Holland Noord afgelopen zomer ook is gebeurd. Een aantal bedreigde lijnen in het Gooi staan in die OV-visie zelfs als stroomlijnen ingetekend. In hun antwoorden willen gedeputeerde staten zelfs niet eens garanderen dat deze stroomlijnen in het Gooi gespaard blijven."

De bedreigde busroutes zijn:

- 1, 2 en 3 Stadsbuslijnen Hilversum

- 100/101 Huizen busstation – Huizermaat – Blaricum Carpoolplaats

- 104 Hilversum Neuweg/Havenstraat – Kolhornseweg – Zonnestraal/Zonnehoeve

- 105 door de Hilversumse Meent

- 107 over de Huizerweg in Bussum en langs het Mediapark in Hilversum

- 108 Laren Vredelaan – Laren Schuilkerkpad – Laren Brink – Huizen ’t Merk

- 109 Eemnes Noordersingel – Wakkerendijk – Hilversum.

U bent hier