h

Met woonboten IJmuiden Spuisluis speelde provincie oneerlijk spel

20 december 2018

Met woonboten IJmuiden Spuisluis speelde provincie oneerlijk spel

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De Raad van State heeft alle bezwaren van de woonbootbewoners in IJmuiden tegen de vergunning van de provincie voor Windpark Spuisluis afgewezen. Hun woonboten liggen op minder dan 600 meter afstand van het geplande windpark. Volgens de provinciale regels mogen er geen windmolens komen op minder dan 600 meter afstand van woningen en "gevoelige bestemmingen". Maar die regel blijkt in dit geval niet te gelden, omdat volgens de Raad van State de boten er illegaal liggen. SP-statenlid Marnix Bruggeman constateert: "Sommige woonboten liggen daar al vanaf 1969. Gemeente en provincie hebben daar nooit een punt van gemaakt. Maar vorig jaar begonnen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie ineens de bootbewoners aan te schrijven dat ze daar illegaal liggen en weg moeten. Daarmee heeft de provincie het nu dus bij de Raad van State gewonnen."

Bruggeman stelde hierover in mei 2017 al schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten. Zij bevestigden toen dat woonboten in principe onder de 600 meter-regel vallen. Het moet dan wel gaan om woonboten die er volgens het bestemmingsplan mógen liggen. Volgens de provincie is dit niet het geval. Maar gemeente en provincie hadden de woonbootbewoners er al bijna vijftig jaar lang nóóit op gewezen dat ze daar liggen in strijd met het bestemmingsplan. Bruggeman vroeg daarom ook of het toeval was dat provincie en gemeente nu ineens wel gingen optreden tegen de woonboten. In het antwoord op de schriftelijke vragen gaven gedeputeerde staten toe dat zij het initiatief hadden genomen om met de gemeente en Rijkswaterstaat aan tafel te gaan zitten, om te bekijken of de woonboten daar weg kunnen. Maar ook zeiden gedeputeerde staten dat dit alleen was om dat zij vinden dat woonboten niet passen in een industrieel gebied zoals bij de Hoogovens. Toen Bruggeman daar op doorvroeg in de statenvergadering van 2 februari 2018 zei gedeputeerde Van der Hoek (D66) dat er geen enkel verband was tussen het plan voor het Windpark en de aankondiging dat de woonboten weg moeten.

In haar uitspraak van 19 december 2018 bevestigt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een aantal van de woonboten juridisch gezien bouwwerken zijn. Alleen al daarom vallen zij onder de regel die de bouw van windmolens op minder dan 600 meter van gevoelige bestemmingen verbiedt. Verder zegt de Raad van State dat een woonboot waarvoor vroeger geen ligplaatsvergunning of ontheffing nodig was, nu geldt als legaal. Dit geldt óók als de woonboot volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Maar volgens de Raad van State was er al vanaf 1968 een

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
ligplaatsvergunning of ontheffing nodig voor de woonboten. En die hebben ze nooit gekregen, aldus de Raad van State. Vervolgens concludeert de Raad van State dan op alle punten waar de woonbootbewoners bezwaar hebben gemaakt, dat die niet tellen omdat de boten illegaal zijn.

Bruggeman: "Ik snap nu nog beter waarom de provincie er zo'n punt van is gaan maken dat die boten er illegaal liggen en weg moeten. Alleen daarmee hebben ze het nu bij de Raad van State gewonnen. Voor de strijd tegen de klimaatverandering is de energietransitie nodig. Maar in de eerste plaats moet je de kosten van de energietransitie niet op de schouders van de laagste inkomens leggen. En verder moet je ook niet mensen tegen je in het harnas jagen door windmolens neer te zetten op plekken waar dat eigenlijk helemaal niet kan. En al helemaal niet door woonbootbewoners die er al vijftig jaar liggen met slimme juridische redeneringen weg te pesten. Dan speel je oneerlijk spel."

U bent hier