h

Provincie laat Biogast Agro Hensbroek afval uit Polen importeren

6 september 2018

Provincie laat Biogast Agro Hensbroek afval uit Polen importeren

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Gedeputeerde staten geven toe dat gasproducent Biogast Agro in Hensbroek landbouwafval importeert uit Polen, België en Duitsland. Het bedrijf maakt gas door landbouwproducten te vergisten. Omwonenden hebben last van vrachtauto's. En de kassen die het gas zouden gebruiken voor verwarming staan leeg. De provincie is mede-eigenaar van het bedrijf, maar zegt zich er niet mee te willen bemoeien. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenleden Anna de Groot en Jim Haijen.

Waarom vragen? De biomassavergistingsinstallatie is een lelijke puist in het landschap. Zware vrachtwagens rijden af en aan en doen de kopjes op de tafel van de Hensbroekers trillen en veroorzaken scheuren in woningen. Het agrarisch afval, dat in de installatie vergist wordt, komt van ver over de grenzen in plaats van uit de buurt, zoals ooit de bedoeling was. En de kassen naast de biomassavergistingsinstallatie staan nagenoeg leeg. De biovergister is dus verre van duurzaam en verpest bovendien het woongenot van de bewoners in de omgeving.

De provincie Noord-Holland bezit 45 procent van de aandelen van de biovergister via Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH). ODENH is voor 100 procent eigendom van de provincie. Al in oktober 2012 besloten gedeputeerde staten ODENH gefaseerd af te bouwen. Maar merkwaardig genoeg besloten zij in 2013 toch nog – onder voorwaarden inzake staatssteun - goedkeuring te verlenen aan een rechtstreekse investering van ODENH in Biogast Agro Hensbroek B.V. Ook investeerde ODENH in Biogast Sustainable Energy B.V., dat inmiddels failliet is.

Bij de inrichting van het fonds ODENH hebben gedeputeerde staten ervoor gekozen om de directievoering van het fonds "op afstand te plaatsen". Zij beweren dat ze daardoor als aandeelhouder ook geen zeggenschap meer hebben over ODENH én over het vergistingsbedrijf. Er wordt dan ook maar wat aangerommeld en de investering die namens de Noord-Hollandse belastingbetaler is gedaan verdwijnt op deze wijze in het afvoerputje.

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Nu er kritiek is op het nut van de biovergisting, de import van landbouwafval en de verkeersoverlast, zeggen gedeputeerde staten dat zij daar niks mee te maken hebben. De provincie schuift de verantwoordelijkheid naar de gemeente Koggenland, die op haar beurt weinig kan doen. Want er is door de gemeenteraad goedkeuring verleend aan een bestemmingsplan, dat zich niet tegen deze biovergister verzet. En de gemeente Koggenland heeft een vergunning afgegeven voor het verwerken van een bepaalde hoeveelheid biomassastromen. Het enige dat de gemeente Koggenland kon doen is een 'Reparatieplan Landelijk Gebied Koggenland' vaststellen, dat de vrachtwagenbewegingen van en naar de biovergister enigszins beperkt.

Anna de Groot ziet hier een zekere overeenkomst met het storten van buitenlands afval bij Afvalzorg in Nauerna. Buitenlands afval wordt aangekocht om de afvalbedrijven voldoende afval te laten verbranden, maar die kunnen de afvalstromen niet meer behappen. In het geval van de biovergister moet afval worden aangevoerd uit Polen, België en Duitsland om de vergister te laten draaien. Het is een compleet raadsel waarom er geen agrarisch afval uit de directe omgeving wordt betrokken. Een mooie zaak om verder uit te zoeken.

Wat gaat er nu gebeuren? Als het aan gedeputeerde staten ligt waarschijnlijk helemaal niets. De biomassavergistingsinstallatie blijft draaien, het verkeer blijft de kopjes laten trillen en de gevels laten scheuren, de kassen naast de biovergister blijven leeg en het agrarisch afval zal hoogstwaarschijnlijk niet uit de directe omgeving komen, maar uit Polen, België en Duitsland. De circulaire economie is ook in Koggenland nog een verre stip op de horizon.    

U bent hier