h

SP stelde terecht kritische vragen over vertrek uit Goois Natuurreservaat GNR

24 juli 2018

SP stelde terecht kritische vragen over vertrek uit Goois Natuurreservaat GNR

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
"Wij betreuren de wijze waarop de communicatie naar Provinciale Staten over ons besluit is gelopen." Dit schrijven gedeputeerde staten naar aanleiding van kritische vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. Dinsdag 3 juli besloten gedeputeerde staten dat de provincie uit het Goois Natuurreservaat (GNR) wil stappen. Vervolgens stond dit al in detail in dagblad de Gooi- en Eemlander, terwijl provinciale staten nog van niks wisten. Over de vermindering van de bijdrage van de provincie aan het natuurbeheer in het Gooi is in elk geval het laatste woord nog niet gezegd.

Ook de andere betrokkenen zoals wethouder Kastje van Hilversum en de directeur van GNR zeiden het besluit uit de krant te hebben moeten lezen. "Dat had niet mogen gebeuren", zeggen gedeputeerde staten nu na de vragen van de SP. Statenlid Bruggeman erkent dat er misschien ergere dingen zijn om je druk over te maken. Maar volgens hem is dit een overval-tactiek. De provincie wil al lang verandering van het contract waarin staat dat de provincie jaarlijks een kwart van de kosten van GNR betaalt. De provincie wil minder gaan betalen. Maar het is juridisch lastig dit contract te wijzigen, zolang GNR en de Gooise gemeenten dit niet willen. Bruggeman: "Nu gedeputeerde staten hun zin niet krijgen bij het openbreken van het contract met GNR en de Gooise gemeenten, gaan ze dreigen er dan maar helemaal uit stappen, en dan ook nog allereerst via de pers. In ieder geval provinciale staten zijn hierover vooraf nooit geraadpleegd."

Gedeputeerde staten spreken tegen dat het plan uit GNR te stappen is bedoeld als drukmiddel. Bruggeman: "Gedeputeerde staten antwoorden dat ze graag het gesprek met de Gooise gemeenten vervolgen om tot een minnelijke oplossing te komen. Dat is mooi, maar ik vrees dat ze vast blijven houden aan hun intentie om er bij GNR tussenuit te knijpen. Iemand zal voor het beheer van

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
de natuur moeten betalen. Of dit de provincie is of de gemeenten maakt in principe niet uit. Of toch wel: voor de provincie is dit ook een bezuinigingsactie. Terwijl het nou net de provincie is die zwemt in het geld. Op de jaarrekening 2017 van de provincie was er weer 40,3 miljoen 'over'. Dan is het niet gepast om de zorg voor de Gooise natuur voor een deel zomaar over de schutting te kieperen naar de Gooise gemeenten. Wat niet wegneemt dat GNR wellicht beter kan gaan werken, bijvoorbeeld door samenwerking met vergelijkbare organisaties."

U bent hier