h

Provincie moet Alkmaar aan fatsoenlijk busstation helpen

8 april 2018

Provincie moet Alkmaar aan fatsoenlijk busstation helpen

De provincie moet een bijdrage leveren aan het comfortabeler maken van het busstation bij station Alkmaar. Daarvoor pleit SP-statenlid Marnix Bruggeman in schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten. Bruggeman laat in zijn vragen voorbeelden zien van mooie busstations in Engeland,

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
zoals op de foto hiernaast in Barnsley. Daarentegen zegt hij over het busstation in Alkmaar: "Behalve een overkapping en een afgesloten wachtlokaal ontbreekt daar ook een waarschuwings bord met een disclaimer van de provincie Noord-Holland waarmee de provincie zich niet aansprakelijk verklaart voor als gevolg van de suboptimale inrichting van het busstation opgelopen verkoudheden, longontstekingen, depressies, eczeem en venerische ziektes."

In 2015 heeft de provincie 1,5 miljoen euro subsidie gegeven aan de gemeente Alkmaar voor het busstation. Deze subsidie is echter alleen gebruikt voor het opnieuw asfalteren van de rijbanen op het busstation. Het

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
wachtcomfort is er nog even beroerd als voor de herinrichting. Bovendien vroeg en kreeg de gemeente Alkmaar de subsidie pas toen het werk al klaar was. Er was vroeger nog wel een afgesloten wachthok bij het begin van het busstation. Maar dit is al jaren dicht en volgens de gemeente blijft dit zo tot minstens 2022.

Ondertussen staan passagiers in weer en wind te kleumen wanneer ze met de bus mee willen. Veel busgebruikers hebben daar al over geklaagd. Buspassagier Marja Bakker-Aal uit Egmond kaartte het ongemak aan bij de politiek. SP-statenlid Marnix Bruggeman vroeg eerder al aan gedeputeerde Post (VVD) of zij samen met hem een kijkje wilde gaan nemen op het busstation. Post ging op zijn uitnodiging niet in omdat zij daarvoor "geen relevante aanleiding" zag. Bruggeman is daarover nog steeds verdrietig: "Voor mijn statenwerk moet ik regelmatig zelf een bus pakken in Alkmaar. Ik had graag gewild dat de gedeputeerde in elk geval één keer ook eens meemaakte hoe onguur het daar is. De provincie heeft eerder wel geld gegeven voor het busstation. Ik zie dus niet in waarom dit niet nog een keer kan – en dan om er nu góed busstation van te maken." In zijn vragen wijst hij er op dat de provincie bijvoorbeeld ook subsidie geeft voor de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening bij station Bussum Zuid en een fietsenkelder bij station Hilversum. Bij de provincie lag bovendien nog veel geld op de plank voor infrastructuur voor het openbaar vervoer.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Ook het busstation in Rotherham in Noord-Engeland is geheel overkapt. Er is een droge en windvrije looproute naar het treinstation. In de glazen wanden zitten schuifdeuren die alleen open gaan als er een bus aankomt of vertrekt.

Zie ook:

U bent hier