h

Een recreatiewoning als sociale huurwoning

5 april 2018

Een recreatiewoning als sociale huurwoning

Foto: anna de groot / anna de groot

Woningzoekenden en gemeenten klagen steen en been. Logisch, want de woningnood in Noord-Holland is groot. En dan vooral onder de inwoners die vele jaren moeten wachten op een sociale huurwoning. De meesten van die kansarme woningzoekenden hebben geen tijd om , afhankelijk van de wachtlijst in hun regio, tussen twee en 14 jaar te wachten op een woning. Een aantal van hen wordt dakloos, maar ook een aantal van hen trekt in een recreatiewoning op een recreatiepark. Ook dat is logisch, want dakloos worden en op straat zwerven wil niemand.

Gemeenten willen bouwen. Maar dat bouwen moet dan wel winstgevend zijn. Anders willen projectontwikkelaars niet aan de slag. En woningcorporaties worden ernstig gehinderd door de verhuurdersheffing, de grondprijzen in bebouwd gebied en de gestegen kosten die te maken hebben met de energietransitie. Zodoende wordt er niet aan de vraag van de woningzoekenden tegemoet gekomen.

In Noord-Holland worden en werden er veel recreatieparken gebouwd. Op sommigen van deze recreatieparken wonen inmiddels meer woningzoekenden dan recreanten. Dit als gevolg van de woningnood. In principe wil de provincie Noord-Holland permanente bewoning van recreatiewoningen niet toestaan. En dit terwijl dit verschijnsel helemaal niet zo ongunstig is voor de economie. Uit onderzoeken is gebleken dat permanente bewoners méér besteden bij de plaatselijke middenstand dan recreanten.

Uit het tv- programma De Monitor van 3 april 2018 bleek dat er voor de inwoners  van recreatieparken inmiddels een angstige situatie is ontstaan. Provincie en gemeenten willen in 2018 in kaart brengen hoe gemeenten het toezicht en de handhaving op het gebied van de illegale bewoning op recreatieterreinen vormgeven. Dit leidde en leidt tot een heksenjacht op de bewoners, hoge boetes en bestuursdwang. Dat hebben de mensen, die uit nood een recreatiewoning huren, niet verdiend!

SP statenlid Anna de Groot stelde schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. In het kort komt het hier op neer: Wanneer kunnen woningen op recreatieparken sociale huurwoningen worden? De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten móeten nu iets gaan doen!   

U bent hier