h

Omgevingsvisie voor leefbaarheid met krappe portemonnee

10 oktober 2017

Omgevingsvisie voor leefbaarheid met krappe portemonnee

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Afgelopen maandag 9 oktober spraken provinciale staten over de Omgevingsvisie voor Noord-Holland. Daarin moet vooral staan hoe de provincie de komende dertig jaar de schaarse ruimte in de provincie wil gebruiken. Voor gedeputeerde staten staat de economie voorop. SP-statenlid Anna de Groot wees er op dat daarin dan ook plaats moet zijn voor de leefbaarheid van de mensen met een krappe portemonnee, door middel van eerlijk werk met een goede cao.

De Groot lichtte dit later in haar toespraak toe: "De SP is het eens als de welvaart beter verdeeld wordt en als die welvaart óók een veel betere positie oplevert voor de mensen die nu worden uitgebuit én een betere positie voor hen die ten prooi vallen aan de willekeur van UWV en Sociale Diensten. Kennis kan overigens ook bestaan uit het uitoefenen van een beroep met de handjes en van levenslessen uit het leven zelf. Zo zijn wij allen kenniswerkers."

Volgens Anna de Groot zijn de zorgen van gedeputeerde staten over de krimpende beroepsbevolking en gebrek aan kenniswerkers nogal eenzijdig:  "De SP denkt dat het wel meevalt. Veel ouderen en mensen die niet behoren tot de 'kenniswerkers' van gedeputeerde staten wordt geen kansen op werk geboden. Over het algemeen moeten die mensen solliciteren tot ze erbij neervallen en baantjes accepteren die ver beneden het loon van een normale CAO uitkomen. Het zogenaamde 'flexwerken' neemt ook een hoge vlucht. Gevolg: grote onzekerheid bij de werkenden. Het is niet voor niets dat veel werknemers uit Oost-Europa hier komen werken. In veel gevallen worden deze werknemers door de agrarische (en andere) ondernemers uitgebuit."

U bent hier