h

Spoortunnel kan dure grap worden

1 mei 2017

Spoortunnel kan dure grap worden

Foto: Wim Hoogervorst / Wim Hoogervorst
Dat er problemen zijn bij de spoorwegovergang in Heerhugowaard, daar is een ieder het over eens. En dat er een goede oplossing moet komen voor de verkeersopstoppingen aldaar ook. Maar over de rommelige financiering van het project en de uitvoering van de plannen maakt de SP-fractie in Provinciale Staten zich, samen met SP Heerhugowaard, grote zorgen.

De spoorwegovergang bij Heerhugowaard, waar de gemeentelijke Zuidtangent het spoorvak Heerhugowaard-Alkmaar kruist, is velen een doorn in het oog. Dat is al jaren zo, maar door het drukkere verkeer lijken de problemen alsmaar groter te worden. De gemeente Heerhugowaard wil een tunnel, of liever: een onderdoorgang realiseren. Eén probleem: wie zal dat betalen?

De plaatselijke VVD-wethouder is al enige tijd bezig om overal geld vandaan te sprokkelen. Er is in elk geval 25 miljoen nodig. De provincie Noord-Holland steekt er, en dat is meerdere malen heel stellig door GS verkondigd, ‘geen cent’ in. Toch lijkt het er op, dat de gemeente via andere subsidies van de provincie het project financieel rond gaat breien. SP-statenlid Wim Hoogervorst: “Ook worden uit andere, al verlieslijdende potjes, euro’s gehaald. Verder lijkt men al vergeten dat er in Heerhugowaard een enorm tekort is ontstaan op de jeugdzorgbudgetten, en dat probleem is nog lang niet opgelost.”

Foto: Wim Hoogervorst / Wim Hoogervorst
Er bereiken ons ook geluiden dat de gemeente een deel van het bedrijventerrein De Vaandel aan ProRail wil verkopen. De opbrengst zal dan in het “financiële tunnelgat” worden gestoken. ProRail kan langs het spoor vervolgens een flink opstelterrein aanleggen voor treinen die even opzij gezet moeten worden, of voor de nachtstalling voor NS-treinen. Welke gevolgen heeft dit?  Denk aan eventuele geluidsoverlast?

Naast het financieel plaatje is er ook veel gedoe over uiteindelijke uitvoering van de plannen. Heeft de komst van een onderdoorgang wel de effecten op de verkeersstromen die we wensen? Hoe zit het met de bodemgesteldheid? Is de grond niet te slap voor een onderdoorgang? Is daar rekening mee gehouden? “Het is heel goed mogelijk, dat tijdens de bouw gaat blijken dat er veel meer geld moet naar een degelijke uitvoering”, aldus Hoogervorst. “Met de hele problematiek van de N23 willen we dat dit goed wordt uitgezocht. Wie gaat straks eventuele tegenvallers betalen?”

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
SP-gemeenteraadsleden Thierry Degreef en Ane Duijff luisteren op een bijeenkomst voor omwonenden en ondernemers op 17 november 2016 naar hun zorgen over het tunnelproject

Het project is in principe een lokaal project, waar de provincie zijdelings bij betrokken is. Belangrijk is wel, dat vanuit de rol van toezichthouder op de gemeentefinanciën – en die rol heeft de provincie – GS wat meer stelling kan nemen in dit project. “Het gaat hier om geld van ons allemaal. Je kunt natuurlijk toekijken hoe een gemeente zich in de nesten werkt, maar waarom niet eerder ingrijpen?”Hoogervorst heeft schriftelijke vragen gesteld om helderheid te krijgen over de plannen.

U bent hier