h

Provincie laat Manege Rusthof in de steek met bergen asbest

5 december 2016

Provincie laat Manege Rusthof in de steek met bergen asbest

Meneer en mevrouw Mac Donald hebben een manege, Rusthof in Heemstede. Vanwege de hoge waterstand lieten zij het manegeterrein drie jaar geleden ophogen. Grondbank G. de Bruyn B.V. uit Oudewater gebruikte daarvoor bagger uit de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Nadat de bagger was gestort bleek deze boordevol te zitten met brokken asbest. Kinderen die op de manege paardrijles hadden bleven weg.

Provincie, gemeente en De Bruyn ondernemen geen actie. Het echtpaar Mac Donald zit met de schade en voelt zich door de overheid in de steek gelaten. Statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Olga de Meij (50PLUS) stelden om te beginnen schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten over deze tragedie.

SP en 50PLUS in provinciale staten willen dat het asbest op het terrein van Manege Rusthof in Heemstede zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Bruggeman en De Meij hebben om te beginnen twintig vragen gesteld. Ze willen van gedeputeerde staten weten wie verantwoordelijk is voor de bagger met asbest. Ook willen zij weten hoe het asbest in de bagger terecht is gekomen.

De wetten tegen bodemverontreiniging zijn erg ingewikkeld. Bovendien gelden er voor bagger nog eens allerlei bijzondere regels. De vragenstellers willen daarom precies van gedeputeerde staten weten of de provincie als toezichthouder en handhaver haar verantwoordelijkheid niet ontloopt. Zij wijzen er daarbij op dat in regionale regels staat dat bagger "in gevoelige functies" in het geheel geen asbest mag bevatten. Een manege waar kinderen paardrijden en paardrijles hebben

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Op de achtergrond bergen met bagger met asbest. Ook het terrein op de voorgrond zit vol met asbest.

is naar hun mening zo'n gevoelige functie. De beide statenleden snappen niet hoe de provincie dit heeft kunnen laten gebeuren. Bruggeman: "Dit muisje gaat nog een heel stevig staartje krijgen."

De Meij en Bruggeman hebben erg te doen met het echtpaar Mac Donald. "Zij moesten hun terrein laten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
ophogen en kregen daarbij ongevraagd een enorme portie asbest cadeau. Die troep ligt daar nu al drie jaar. Wat ons betreft neemt de provincie nu het voortouw om dat asbest er zo snel mogelijk weg te krijgen."

U bent hier