h

Nut afslag A9 Heiloo steeds ongeloofwaardiger

26 oktober 2014

Nut afslag A9 Heiloo steeds ongeloofwaardiger

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP blijkt dat de uitwerking van het plan voor de afslag A9 bij Heiloo allang is gedaan, door de gemeente Alkmaar. Vorige maand vroeg VVD-gedeputeerde Post 12 miljoen aan provinciale staten omdat ze anders niet zou kunnen beginnen met de uitwerking. Uit de antwoorden blijkt nu echter dat het provinciale geld nodig is om de voorbereidingskosten die Alkmaar heeft voorgeschoten terug te betalen. "Dit is niet de gangbare wijze maar een oplossing vanwege het tot nu toe nog ontbreken van een financiële reservering bij de provincie", aldus de antwoorden op de vragen van de SP. Uit de antwoorden blijkt bovendien dat de provincie telkens een nieuwe reden verzint  voor de aanleg van de afslag. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Het plan van gedeputeerde Post voor de aanleg van de afslag A9 bij Heiloo wordt ons gewoon door de strot gedrukt."

De A9 bij Heiloo waar de afslag zou moeten komen

De aanleg van de afslag van de A9 bij Heiloo is al heel lang omstreden. Inwoners van Heiloo en Bergen vrezen voor veel extra verkeersoverlast in hun dorpen. De afslag kost 33 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur wil dit bedrag niet uittrekken, omdat het er het nut niet van inziet. De provincie wil daarom de afslag zelf aanleggen. De gemeente Heiloo moet er acht miljoen aan meebetalen. Tot nu toe was het argument de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in Heiloo. Maar na jaren staat daar pas een handjevol woningen. De bedrijventerreinen bestaan voornamelijk uit gras. Toch wil de provincie de afslag doorzetten. Daarvoor had Post vorige maand een  nieuw argument bedacht: de bereikbaarheid van Alkmaar. De provincie had namelijk nog 51 miljoen "over" uit een potje voor een Randweg om Alkmaar.

Statenlid Marnix Bruggeman zegt in reactie op de antwoorden van gedeputeerde staten op vragen van de SP: "Ooit was die afslag nodig voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en een bedrijventerrein bij Heiloo. Vorige maand zei Post ineens tegen ons dat de afslag nodig is voor de verbetering van de bereikbaarheid van Alkmaar. Omdat daarvoor een potje is waarin geld 'over' is." Ook CDA-statenlid Nel Eelman zei in de statenvergadering op 22 september: "Natuurlijk wordt de A9 een andere situatie. Eerst was het gekoppeld aan woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling, maar nu is duidelijk gezegd dat het ter ontlasting van de Kennemerstraatweg is."

Bruggeman: "Maar Heiloo moet nog steeds 8 miljoen meebetalen aan de afslag. Dat gaat de gemeente natuurlijk niet doen als het alleen voor Alkmaar is. Dus zegt Post in de antwoorden op onze vragen nu ineens weer dat de afslag nodig is voor Heiloo. Alles is goed als er maar meer asfalt kan worden aangelegd. Het doet mij denken aan de gepensioneerd directeur vervoer Van Meijgaarden van de Provincie Zuid-Holland. Die zei in augustus in de Tros Nieuwsshow en in Trouw dat gedeputeerden zich bedienen van onrealistische prognoses om maar zoveel mogelijk asfalt te kunnen aanleggen."

In de antwoorden op de vragen van de SP geven gedeputeerde staten echter tegelijk toe dat er in de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom in Heiloo voorlopig hooguit 600 woningen komen in plaats van de ooit geraamde 2.000. Voor het bedrijventerrein Boekelermeer blijken de gegadigden evenmin in de rij te staan. Gedeputeerde staten erkennen in hun antwoorden op de vragen van de SP dat de gebiedsontwikkeling van Zuiderloo en Zandzoom is "getemporiseerd". Maar de aanleg van de afslag A9 moet volgens hen nu daarom juist snel, onder het motto "eerst infrastructuur, dan architectuur". SP-statenlid Bruggeman: "Ze suggereren dat de huizenkopers en bedrijven vanzelf komen als de afslag er ligt. Terwijl heel Noord-Holland Noord vol ligt met ongebruikte woningbouwlocaties en lege bedrijventerreinen die al uitstekend bereikbaar per auto zijn."

Gedeputeerde staten erkennen in hun antwoorden aan de SP dat in Noord-Holland Noord het aanbod van bedrijventerreinen groter is dan het aanbod. Maar zij denken nu dat de Boekelermeer een speerpunt wordt voor de vestiging van duurzame energie. Bruggeman: "Windmolens en zonnepanelen rijden bij mijn weten niet in een auto. Of komt er een fabriek voor mestvergisting, met alle ontploffingsgevaren en stank van dien? Daar zullen de inwoners van Heiloo blij mee zijn."

Dat het ondertussen niet meer zo botert tussen de provincie en de gemeente Heiloo bevestigen gedeputeerde staten: "Gedeputeerde staten zijn teleurgesteld in de gemeente Heiloo, omdat wij ons ten zeerste inspannen voor dit project en verwachten dat de projectpartners dit ook doen."

U bent hier