h

Plan voor afslag A9 Heiloo steeds raadselachtiger

23 september 2014

Plan voor afslag A9 Heiloo steeds raadselachtiger

Waarom zijn de argumenten voor de aanleg van een nieuwe afslag van de A9 in Heiloo ineens veranderd? Dat willen SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman weten met schriftelijke vragen die zij maandagochtend 22 september hebben gesteld. Over de omstreden afslag wordt al jaren gepraat. Tot nu toe was het argument de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen in Heiloo. Maar na jaren staat daar pas een handjevol woningen. De bedrijventerreinen bestaan voornamelijk uit gras.Toch wil de provincie de afslag doorzetten. Daarvoor is nu ineens een nieuw argument bedacht: de bereikbaarheid van Alkmaar. De provincie had namelijk nog 51 miljoen "over" uit een potje voor een Randweg om Alkmaar. Veel inwoners van Heiloo zijn ondertussen bang dat zij door de afslag veel meer autoverkeer door hun straten krijgen.

VVD-gedeputeerde Post kwam vorige maand met een voorstel om de 51 miljoen voor de Randweg te besteden aan andere wegenknelpunten in Alkmaar. Niet alleen tot verbazing van de SP zat in dit voorstel ineens ook 12 miljoen voor de aanleg van de omstreden afslag A9 bij Heiloo. Bij het plan voor de afslag zat echter geen enkele uitleg. Gedeputeerde Post zei namelijk dat zij eerst van provinciale staten wil horen dat zij de 12 miljoen kan uitgeven, als "indicatie" dat ze het plan kan gaan uitwerken. Daarna zouden provinciale staten volgens haar dan altijd nog "nee" kunnen zeggen. De SP vermoedt dat het wel eens de andere kant uit kan gaan. Als nu de 12 miljoen wordt gereserveerd is er straks letterlijk geen weg meer terug.

Met maar liefst 22 schriftelijke vragen wil de SP daarom nu eerst het naadje van de kous weten. Rijkswaterstaat zag al nooit wat in de afslag. Daarom bedachten ooit de gemeenten Heiloo en Castricum met de provincie voorop dat zij dan zelf de aansluiting maar zouden gaan betalen. De gemeenten tekenden daarvoor verschillende contracten met de provincie. Heiloo zou 8 miljoen aan de afslag meebetalen, in samenhang met de ontwikkeling van nieuwe woonwijken Zandzoom en Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer. SP-statenleden Alberts en Bruggeman willen uitgebreid weten wat nu eigenlijk nog de kansen zijn voor deze bouwplannen. Als daarvan voorlopig immers niets terecht komt, is daarvoor de aanleg van de afslag van A9 voorlopig ook niet nodig.

Ondertussen hebben de provincie en de gemeente Heiloo ook nog ruzie met elkaar gekregen. Statenleden Alberts en Bruggeman willen weten waar die ruzie precies om gaat. In een boze brief aan Heiloo van 16 september schreef de provincie bovendien dat de provincie al lang een "gedegen basisontwerp" voor de afslag "op alle aspecten heeft uitgewerkt". De SP vraagt hoe het kan dat de gedeputeerde tegelijkertijd aan provinciale staten schrijft dat ze eerst geld wil zien voordat ze aan de uitwerking van het ontwerp wil beginnen. Verder willen de SP'ers weten of Heiloo zijn bijdrage van 8 miljoen nog wel kan betalen, nu de gemeente ook al 26 miljoen grondverliezen heeft doordat er niks terecht komt van de woningbouwplannen en bedrijventerreinen.

Op 22 september is het plan voor de afslag ook besproken in de vergadering van provinciale staten. Aan het begin mopperden andere partijen eerst nog dat de SP schriftelijke vragen had durven stellen, terwijl het onderwerp al op de agenda van de staten stond. Dit zou "tegen de spelregels" zijn. Maar SP-statenlid Marnix Bruggeman zei er niet over te piekeren zijn vragen in te trekken, zoals andere partijen wilden. Daarna lieten behalve de SP ook D66 en de PvdA hun twijfels blijken over de voorstellen van gedeputeerde Post. Zij legden zelfs een amendement op tafel om te kijken of het geld niet beter aan andere dingen besteed kan worden. Maar even snel trokken ze dat weer in, nadat gedeputeerde Post had beloofd dat provinciale staten later over elk project apart mogen besluiten, waaronder ook de afslag A9 Heiloo.

De SP stemde desondanks tegen het hele pakket asfalt. Marnix Bruggeman: "Normaal begin je een besluitvormingsproces met onzekerheid en eindig je met zekerheid. Hier lijkt het meer op het omgekeerde. Maar de winst van onze schriftelijke vragen én van het debat vandaag in provinciale staten is wel dat alles nog steeds open is. De gedeputeerde kan na vandaag in elk geval niet zomaar aan de gang met de aanleg van de afslag. De aanleg kost nu al 33 miljoen, en dat wordt heus niet minder." In Heiloo en omgeving verzetten zich de NCPN, D66, het Actiecomité STOP VERKWISTING, De Historische Vereniging Oud Heiloo, de bewoners van Heiloo West en Dorpsbelangen Egmond-Binnen zich tegen de aanleg van de afslag. De afslag is een regelrechte aanslag op het milieu en de leefbaarheid. Bruggeman: "Samen met hen gaan wij nu nog meer tegenargumenten leveren tegen een project dat alleen maar steeds duurder én nuttelozer wordt."

 

U bent hier