h

SP heeft vragen over deal KNSF-terrein Muiden

7 januari 2014

SP heeft vragen over deal KNSF-terrein Muiden

De SP-statenleden Marnix Bruggeman en Dago Wellink hebben vragen gesteld over de bouwplannen op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Bij de plannenmakerij voor het KNSF-terrein was ook voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers betrokken. De gemeente Muiden wil deze maand met KNSF nadere afspraken maken, waarmee de bouw van grotendeels dure koopwoningen op het terrein van start kan gaan. De gemeente vraagt daarvoor financiële garanties van de provincie. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland zijn echter kritische opmerkingen gemaakt over de eerdere deals tussen de provincie en de eigenaren van het terrein. De SP wil daarom weten op welke manier de provincie daaraan nog moet blijven meewerken.

Op het KNSF-terrein stond vroeger de kruitfabriek van Muiden Chemie. Terrein en fabriek zijn eigendom van de KNSF-Groep van zakenman Rolf Visser in Breukelen. In 2002 spraken de provincie en Visser af dat hij de gevaarlijke kruitfabriek zou sluiten en afbreken. In ruil daarvoor mocht KNSF het terrein bebouwen, om de saneringskosten terug te verdienen. Er is echter niet afgesproken hoeveel woningen Visser mocht bouwen op het terrein, dat inmiddels een prachtig stuk natuur is. In verschillende stukken varieert het aantal tussen 250 en 2.000. KNSF wil vanwege de opbrengst zo veel mogelijk bouwen. Maar hoe meer er wordt gebouwd, des te meer groen en natuur er verloren gaat. Met 2.000 woningen zou het stadje Muiden bovendien in één klap bijna twee keer zo groot worden. SP-statenleden Marnix Bruggeman en Dago Wellink willen daarom weten hoeveel woningen nu eigenlijk maximaal nodig zijn om KNSF uit de kosten te laten komen. Ook vragen zij hoeveel KNSF gaat verdienen aan de plannen die nu in de maak zijn. Bij de uitwerking van de deal tussen provincie en KNSF was voormalig gedeputeerde Hooijmaijers betrokken. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland staat het volgende: “In het KNSF-dossier speelde een langlopend proces rond woningbouw op een oud fabrieksterrein. Hier vielen verschillende zaken op. Onder meer: een nogal dwingende houding van gedeputeerde Hooijmaijers ten gunste van de verkopende partij, een geheim gehouden deskundigheidsrapport en de inhuur van een relatie van Hooijmaijers als bemiddelaar. Ook hier speelde een deel van de besluitvorming zich buiten ambtelijke betrokkenheid af en waren er ontmoetingen tussen betrokkenen in restaurants, daar waar in het kader van zakelijkheid en neutraliteit een bijeenkomst op het provinciehuis meer gepast zou zijn.” Het rapport Schoon Schip meldt ook dat KNSF-directeur Visser een gift had gedaan aan een stichting waarvan Hooijmaijers voorzitter was. De SP vraagt daarom of achteraf bezien de afspraken met KNSF tot stand zijn gekomen onder invloed van juridische dwaling. De regering heeft vorige maand besloten dat het KNSF-terrein onder de Crisis- en herstelwet gaat vallen. Dit beperkt de inspraak- en beroepsmogelijkheden van omwonenden. Bruggeman en Wellink willen weten of de provincie hierin een rol heeft gespeeld.

Bijlage: 

U bent hier