h

SP agendeert overlast door ICL Fertilizers: provincie gaat actie ondernemen

4 juni 2024

SP agendeert overlast door ICL Fertilizers: provincie gaat actie ondernemen

Gedeputeerde Jeroen Olthof zegde in antwoord op vragen van de SP toe dat de provincie gaat meewerken aan het meten van de uitstoot. Ook zal er scherp worden gekeken naar de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning. Hij sluit zich aan bij een mede door de SP ingediende motie van de gemeenteraad van Amsterdam om de luchtkwaliteit in deze regio te onderzoeken.  

Het bewonersinitiatief Adem Vrij aan het IJ zet zich in voor een schone en gezonde leefomgeving in Amsterdam-Noord en heeft een brief aan de provincie geschreven waarin op actie wordt aangedrongen. De SP steunt dit initiatief en heeft naar aanleiding van deze brief de kwestie in de Statencommissie ter sprake gebracht. 

Kunstmestbedrijf ICL Fertilizers in Amsterdam-Noord ligt vrij dicht bij woonwijken, zoals Tuindorp Oostzaan en de NDSM-buurt, wat leidt tot veel stankoverlast. Het bedrijf zou eigenlijk in 2026 verhuizen, maar de directie heeft om financiële redenen besloten toch te blijven tot 2040. 

Hoewel omwonenden al lange tijd stankoverlast ervaren, is het aantal klachten in de afgelopen jaren flink gestegen en zeggen de bewoners dat de overlast in de laatste drie jaar ook erger is geworden. Daarnaast zijn er zorgen over de risico's voor de gezondheid: op kankeratlas.nl kleurt de regio donkerrood als het om longkanker gaat, zelfs meer dan in IJmond. 

Op maandag 24 juni organiseren ICL Fertilizers en de Omgevingsdienst een bewonersavond in het Zonnehuis om te praten over de problemen. 

Foto: Tuindorp Oostzaan

 

Reactie toevoegen

U bent hier