h

SP stelt vragen over overlast door kunstmestfabriek in Amsterdam Noord

25 maart 2024

SP stelt vragen over overlast door kunstmestfabriek in Amsterdam Noord

Reeds decennialang worden bewoners van Tuindorp Oostzaan zeer regelmatig met de stank van ICL Fertilizers geconfronteerd. Net als de bewoners van de nieuwe stadswijk NDSM. Voor deze mensen was het bericht dat deze kunstmestfabriek niet zal verhuizen enorm. Daarover stelt de SP fractie de volgende vragen: 

 

 1. Wat is de reden dat de verhuizing van ICL Fertilizers is afgeblazen? In hoeverre is dit afblazen definitief? Kan de provincie bewerkstelligen dat de verhuizing en daarmee gepaard gaande verduurzaming toch kunnen doorgaan? 

 1. Wat is de stand van zaken rond de vergunningverlening? Volgens onze informatie lag de vernieuwing van de vergunning door de Omgevingsdienst sinds 2020 (toen het verhuisplan bekend werd) stil en deed ICL eind 2023 zelf een revisievergunningsaanvraag. Is er onduidelijkheid? Zijn er andere maatstaven? Anders gezegd: wat gebeurt hier? Wat staat er in de Revisievergunningaanvraag van ICL? Klopt het dat er nu twee vergunningtrajecten naast elkaar lopen en zo ja, waarom is dat? 

 1. Wat is de precieze rol van de Omgevingsdienst in deze? Hoe werkt de klachtenprocedure?  

 1. Is er een protocol volgens welke gehandeld wordt bij overtredingen? Zo ja, hoe luidt dit protocol? Zo nee, waarom is het er niet? 

 1. Voorafgaand aan de vergunningverlening was een inspraaktraject beloofd. Waarom is dat opgeschort? Wanneer dit alsnog weer wordt opgestart, wanneer zal dat dan zijn? 

 1. Tot nu toe is de stank en luchtverontreiniging steeds berekend. Waarom wordt er niet in de woonwijken gemeten?  

 1. Wie levert tot nu toe de gegevens aan om die stank en luchtverontreiniging te berekenen? 

 1. Deelt u de mening van de SP dat meting in de woonwijken van een breed spectrum aan stoffen veel betrouwbaarder om vast te stellen welke risico’s en overlast de omwonenden treffen? Graag een toelichting. 

 1. Zijn de maatstaven volgens welke nu gehandeld wordt toereikend?  

 1. Zijn de effecten op de volksgezondheid bekend? Heeft de GGD hierin een rol? Heeft het RIVM hierover een of meerdere rapporten opgesteld?  

 1. Doordat de verhuizing van ICL nu is afgeblazen staat de nieuwbouw van woningen ook “on hold”. De SP gaat ervan uit dat ook het provinciebestuur dit sterk betreurt, mede gezien het actieplan wonen wat op verschillende bestuurstafels regelmatig aan de orde is. Welke rol wil het provinciebestuur op zich nemen om niet alleen de nieuwbouw weer vlot te trekken, maar ook om de reeds in het gebied wonende mensen een gezonde lucht zonder stank van ICL Fertilizers te bezorgen? 

 

Remine Alberts Heidi Bouhlel 

 

Reactie toevoegen

U bent hier