h

SP 3 keer tegen bomenkap

17 september 2023

SP 3 keer tegen bomenkap

Foto: Joaquin Alexander

Terwijl overal in het land initiatieven worden opgezet voor meer bomen, werden in de commissievergaderingen van 11 september maar liefst drie onzalige plannen besproken om duizenden bomen te kappen.

Het eerste bomenkapplan betreft 1200 bomen in de duinen bij Bergen aan Zee. De provincie en terreinbeheerder PWN willen op die plek stuifzand creëren. De kritiek betreft niet alleen de kaalslag en het verdwijnen van het leefgebied van zowel de dieren als de planten in het bos, maar ook het onbegaanbaar worden van de fietspaden door het stuifzand. Ondanks grote maatschappelijke tegenstand van o.a. de Duinstichting, de Fietsersbond en vele bewoners wil de provincie het plan toch door laten gaan. De SP verzet zich al heel lang tegen dit plan.

Daarnaast zegt het college dat de bomen elders gecompenseerd zullen worden maar waar is nog steeds onduidelijk. De SP vindt dat hoe dan ook eerst de compensatie in orde moet zijn voordat er ergens gekapt gaat worden. Fractievoorzitter Remine Alberts: “je gooit ook niet je oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt.”

Daarna kwam een verbazingwekkend plan uit de gemeente Gooise Meren aan de orde. In een bos langs de A1 heeft een projectontwikkelaar villa's te dicht bij de snelweg gebouwd, waardoor de bewoners last hebben van geluidsoverlast. De eigenaren van de villa's willen nu 3000(!) bomen laten kappen om een enorme geluidswal van licht verontreinigde grond neer te zetten. De SP vindt dit een slecht plan omdat er ook alternatieven bestaan waar geen bomen voor gekapt hoeven te worden en vraagt zich überhaupt af waarom de gemeente toestemming heeft gegeven om op deze plaats villa's te bouwen.

Tenslotte wil de gemeente Purmerend een deel van het prachtige Purmerbos kappen om woningen te bouwen. Uiteraard is de SP een groot voorstander van woningbouw, maar niet ten koste van een gebied waar veel bewoners van Purmerend van de natuur kunnen genieten.

De overeenkomst tussen deze kaalslagprojecten is dat er niet naar de burgers wordt geluisterd, maar vanuit een ivoren toren beslissingen worden genomen.

Reactie toevoegen

U bent hier