h

Chaos bij Waternet mogelijk schadelijk voor de provincie

4 augustus 2023

Chaos bij Waternet mogelijk schadelijk voor de provincie

Foto: Waternet

Inwoners van Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek worden de dupe van de chaos bij Waternet met een verhoging van de waterschapsbelasting van maar liefst 35%! De SP vraagt of Gedeputeerde Staten op de hoogte is van de problematiek bij Waternet en in hoeverre deze kwestie de watertaken van de provincie aangaat. Wij willen weten of GS onze zorgen deelt en het met de SP eens is dat onmisbare diensten als de zorg voor zuiver water en droge voeten eigenlijk tot de taken van de provincie zouden moeten behoren. Ook vraagt de SP of GS mogelijkheden ziet om grip te houden op Waternet en of wij op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen.

 

Waternet is een stichting die in 2006 is ontstaan uit de fusie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterbeleid Amsterdam en is verantwoordelijk voor schoon drinkwater, sterke dijken en riolering voor 1,4 miljoen mensen. Deze uitvoeringsorganisatie verzaakt haar kerntaken, laat zich nauwelijks aansturen door de politieke bestuurders en besteedt publiek geld aan te dure en oneigenlijke ambitieuze projecten. Met desastreuze gevolgen: het onderhoud aan dijken en sluizen is gevaarlijk slecht, de cyberveiligheid is volstrekt niet op orde, het innen van de belastingen vorig jaar was een puinhoop, de financiële situatie is erbarmelijk en er is een uittocht onder het personeel. Kortom, een enorme chaos door wanbeleid.

 

De onthutsende situatie rond Waternet geeft maar weer eens aan dat het in de politiek ontbreekt aan goede controle op de ongekozen bestuurslaag van organisaties die met gemeenschapsgeld publieke voorzieningen uitvoeren. De SP vindt dat dit soort primaire taken bij de overheid thuishoort en pleit ervoor om er gewone ambtelijke diensten van te maken. In het geval van Waternet gaat het om een zeer ingewikkeld samenwerkingsverband, dit debacle zal de gemeenschap miljoenen kosten.

 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/21/waternet-probeerde-een-ultrasexy-bedrijf-te-zijn-maar-daar-hebben-de-dijken-weinig-aan-a4170168?utm_campaign=share&utm_medium=clipboard&utm_source=clipboard&utm_term=in-byline 

https://nos.nl/artikel/2481704-chaos-bij-waterschap-amsterdam-leidt-tot-35-procent-belastingverhoging 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/26/de-casus-waternet-laat-een-democratisch-tekort-zien-a4170530 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier