h

Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG): ecologie voor economie

4 juli 2023

Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG): ecologie voor economie

Foto: Platform Behoud Lutkemeer

Deze maand is gesproken over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland. Dat daar eindelijk over wordt nagedacht is volkomen terecht. Te lang was economie leidend en werden effecten daarvan op natuur, water en klimaat weggewoven. De SP is blij dat er nu een aantal stappen in de goede richting wordt gezet. Fractievoorzitter Remine Alberts: “Het is heel belangrijk dat er nu verandering komt. In feite zijn we al veertig jaar te laat.”

Naast grote vervuilers als Tata Steel en Schiphol heeft ook de landbouw een zeer belangrijke taak om gezondheid op 1 te zetten. Dat betekent dat kringlooplandbouw de toekomst heeft. Inzetten op innovatie is dan niet verkeerd, maar mag niet als resultaat hebben dat er nog steeds teveel landbouwdieren zijn. De SP kiest voor meer boeren en minder vee. Ook chemicaliën die heel verhullend gewasbeschermingsmiddelen worden genoemd moeten strak aan banden gelegd worden en sommige zelfs verboden. In dat verband is het dan ook zeer verstandig dat de enige gifvrije, zeer vruchtbare grond van de Lutkemeer behouden blijft voor biologische kringlooplandbouw en dat dit gebied niet tot bedrijventerrein wordt omgevormd.

Onderdeel van het PPLG is de plek die recreatie inneemt. Ook hier moet het principe gelden dat ecologie voor economie gaat. De SP stelt dan ook voor om commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld motorcross, drukke muziekfestivals of mud runs niet langer toe te staan in Natura2000-gebieden. 

Behoud Lutkemeer! – een platform van bezorgde burgers en organisaties die zich inzetten voor behoud van de open polder en het unieke akkerlandschap in de Amsterdamse Lutkemeerpolder. 

U bent hier