h

SP Noord-Holland doet voorstel om energievoorziening in provinciale handen te krijgen

5 februari 2023

SP Noord-Holland doet voorstel om energievoorziening in provinciale handen te krijgen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Nederlandse energiemarkt is vergaand geliberaliseerd en geprivatiseerd en daarmee is publieke zeggenschap over een basisbehoefte verschoven naar de markt. SP Noord-Holland maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende problemen op de energiemarkt en wil dat de provincie Noord-Holland grondig onderzoek doet naar de mogelijkheden dit in eigen handen te nemen. De SP geeft hierbij de voorkeur aan een provinciaal energiebedrijf.

SP-lijsttrekker Remine Alberts: ‘Energie is een basisvoorziening. Dat hoort niet op de markt thuis. Het is tijd om onze zeggenschap als Noord-Holland weer terug te pakken zodat we de energierekening van mensen kunnen verlagen, door de winsten hiervoor in te zetten.’

Uit onderzoek - in opdracht van Energie Beheer Nederland - blijkt dat 6 op de 10 mensen vindt dat de energievoorziening volledig moet worden georganiseerd door de overheid en niet (meer) door de markt.

Niet alleen de SP in Noord-Holland stelt voor om te bekijken hoe de energievoorziening weer in eigen hand kan worden genomen, SP-fracties in andere provincies doen hetzelfde voorstel. Fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Lilian Marijnissen, gaf eerder al aan dat het nationaliseren van de energie inzet van de SP zal zijn tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.


Hieronder treft u in de bijlage de motie aan die tijdens de Statenvergadering zal worden ingediend (Pdf)


 

Het Amstelveens Nieuwsblad schreef er ook over (dd. 5 feb.'23): "SP Noord-Holland wil energievoorziening weer in provinciale handen krijgen"


 

 


U bent hier