h

Provincie biedt te weinig bescherming voor recreanten

27 mei 2022

Provincie biedt te weinig bescherming voor recreanten

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Noord-Hollanders die een caravan of chalet hebben, worden nauwelijks door de provincie beschermd. Grote investeerders, zoals private equity funds, kopen massaal parken op om er beleggingsvilla’s neer te zetten. Ze verjagen daarmee de huurders en eigenaren die er al jaren - en vaak generaties lang - hun geliefde stekje hebben. De SP-motie¹ om met gemeenten in gesprek te gaan om het aanbod van plekken voor recreanten met een kleine portemonnee veilig te stellen, haalde het niet. De meerderheid gelooft dus de woorden van gedeputeerde Zaal (D66) dat deze recreanten ‘voldoende worden beschermd’.

“De gewone kampeerder wordt verjaagd, want men vindt dat daar te weinig aan verdiend kan worden. En dat terwijl de verkoop van caravans en campers explosief stijgt. We moeten voorkomen dat het aanbod aan plekken nog verder verdampt”, aldus Remine Alberts. De SP hield eerder al grootschalig onderzoek naar de recreatieoorden in onze provincie.² Het blijkt dat er nauwelijks beleid is, dat veel gemeenten geen idee hebben wat er op de parken gebeurt en wat de toekomst ervan zal zijn. Op grote schaal zijn kampeerplekken verkocht of dreigen er plekken te verdwijnen om er luxe resorts neer te zetten. Om deze groene pareltjes te behouden en de eigenaren en huurders van recreatiewoningen beter te beschermen, wil de SP dat de provincie aanstuurt op het beleid en daarop de provinciale Omgevingsverordening aanpast. Althans, in eerste instantie om erover in gesprek te gaan met de gemeenten. Het antwoord van de gedeputeerde stemt de SP niet vrolijk: “In de regio Noord-Holland Noord en in de MRA-regio wordt er al met elkaar afgestemd middels een regionale visie en een ‘behoefteraming’. Het is aan de gemeenten om daarin een afweging te maken op basis van de behoeften uit de markt”. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Waar de markt behoefte aan heeft? Dat zijn dus die private equity funds. Die vinden dat een caravan geen geld oplevert en een recreatievilla wel. Dat is de marktdruk. Probeer daar als provincie tegenwicht in te bieden. Ga juist dat gesprek aan.”

De toezegging van Gedeputeerde Zaal (D66) om met gemeenten in gesprek te gaan over het behoud van het diverse aanbod is natuurlijk niet voldoende. Zeker niet omdat de provincie van mening is dat er ‘nog voldoende kampeerplekken zijn wat dus al voldoende bescherming biedt’. De SP houdt stevig de vinger aan de pols en zal op blijven komen voor de recreanten. We willen dat bij herstructurering van parken minimaal de helft beschikbaar blijft voor mensen met een kleine portemonnee.


¹ SP motie ‘…’ treft u hieronder in de bijlage aan.

² Artikel SP: “Beleid rondom recreatieoorden stapje dichterbij”.

Statendebat over het beschermen van Noord-Hollandse recreatieoorden.

Alberts: ‘Naast de kinderdagverblijven en de jeugdzorginstellingen heeft de private equity nu ook de recreatieoorden gevonden. Die worden opgekocht en de mensen die daar een caravan hebben worden eruit gebonjourd’

Reacties

Ze kopen nu al de grond van de boeren op. Moet niet kunnen.

Reactie toevoegen

U bent hier