h

Woningbouwversnelling niet ten gunste van de sociale huursector

12 april 2022

Woningbouwversnelling niet ten gunste van de sociale huursector

Foto: SP / Woonprotest Amsterdam

Gisteren werd in de commissie Ruimte en Vastgoed het Masterplan Wonen besproken. De gedeputeerde wilde weten of hij hiermee op de goede weg zit, om op een later moment de plannen voor het versnellen van de woningbouw goed uit te kunnen voeren. De SP is er nog helemaal niet over te spreken. We zien dat er vooral wordt ingezet op ‘betaalbare’ koop, terwijl er moet worden geïnvesteerd in de volkshuisvesting. Het plan moet een geruststelling zijn voor alle wachtenden op een sociale huurwoning. Dat is echter nog niet het geval.

“Mensen met een inkomen tot 70.000 euro hebben geen baat bij dit plan. Als de provincie hiervoor kiest dan lossen we de woningnood helemaal niet op”, aldus Duo-commissielid Heidi Bouhlel. “Tevens laat ze ruimte open om te gaan bouwen in het groen, door te stellen dat er een ‘mogelijkheid is tot uitbreiden in landelijk gebied’. Daar zijn we natuurlijk zwaar op tegen”. De provincie heeft weliswaar een beter zicht op de belangrijke bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen, maar laat het aan de gemeenten over om vooral in te blijven zetten op ‘dure huur’ en ‘koop’. Zodoende blijven we in de provincie bouwen voor de projectontwikkelaars en niet voor de woningzoekenden, die naarstig op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning met een prijs tot 752 euro per maand.

Op een later moment volgt dus de uitwerking van dit provinciale plan*. De SP ziet daarin graag terug dat de betaalbaarheid voorop staat en hoopt er verder op dat de andere politieke partijen, samen met ons, oog houden voor de sociale huursector. Vooralsnog heeft Gedeputeerde Loggen nog niet aan kunnen geven wat de effecten zullen zijn van de ‘actieve rol’ die de provincie wil gaan oppakken.


* Masterplan Wonen - versie 1.5

Reactie toevoegen

U bent hier