h

Statenfracties geloven in sprookjes – Datacenterstrategie vastgesteld

9 februari 2022

Statenfracties geloven in sprookjes – Datacenterstrategie vastgesteld

Foto: René Roesingh / Red de Wieringermeer

Een meerderheid van de statenfracties schaart zich achter de provinciale datacenterstrategie. Men tuint in beloften die nooit waargemaakt kunnen worden: “Het verbruik van elektriciteit en water, de beperkingen op ons elektriciteitsnet, het niet kunnen benutten van de restwarmte, het vernachelen van het Hollandse landschap en ga zo maar door. Het zijn allemaal belastende omstandigheden, die niet snel of wellicht nooit zullen verbeteren”, aldus fractievoorzitter Remine Alberts. “Het is teleurstellend om te zien dat de provincie zich nu niet inzet om de maatschappelijke en ecologische gevolgen in kaart te brengen.” De SP opperde tevergeefs om een kosten-batenanalyse te laten uitvoeren.

Met de datacenterstrategie wil de provincie meer regie nemen op de komst van (‘hyperscale’) datacenters. De provincie toont zich echter een tandeloze tijger, terwijl ze zich als ware hoeder van het milieu, de leefomgeving en de bevolking zou moeten opstellen. De strategie lijkt vooral geschreven om ‘grote jongens’ als Microsoft en Google te faciliteren. Zij krijgen bovendien groene subsidies (afkomstig van belastinggeld) om het predicaat ‘duurzaam’ te kunnen dragen. En intussen weet niemand hoeveel datacenters we eigenlijk ‘nodig’ hebben.” Op landelijke schaal zouden er ‘nog twintig tot vijfentwintig hyperscale datacenters bij moeten komen’, zo stelde het Rijk onlangs. Alberts: “Maar voor wie en waarom? De bestaande datacenters in onze provincie en elders in het land, leveren nu al de grootste problemen op. De weerstand vanuit de bevolking groeit hard.” Als niet duidelijk is wat het ons en ons milieu kost en wat het ons überhaupt oplevert, dan kan er wat ons betreft geen datacenter meer bij.

Deze strategie is door de Staten aangenomen, maar de strijd is nog niet gestreden. In de nieuw te vormen Provinciale Omgevingsvisie moeten er hardere afspraken worden gemaakt, om een rem te zetten op de komst van meer datacenters.

Reactie toevoegen

U bent hier