h

Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen debat over RIVM rapport Tata Steel

30 januari 2022

Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen debat over RIVM rapport Tata Steel

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De partijen CDA, JA21, SP, PvdD, ChristenUnie en DENK willen op korte termijn een debat in de Provinciale Staten over het RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio. Uit dit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de metalen en PAK in de regio afkomstig is van Tata Steel, maar ook dat de gemeten hoeveelheden van deze schadelijke stoffen veel hoger zijn dan was verwacht op basis van berekeningen.

De oppositiepartijen maken zich grote zorgen over de incomplete registratie van de uitstoot en de gevolgen die dat heeft voor de inspanningen om de gezondheidsrisico's voor de inwoners van de IJmond zo snel mogelijk terug te brengen. De partijen willen daarom tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 7 maart in debat over de manier waarop de provincie kan zorgen dat de uitstoot van ongezonde stoffen aantoonbaar teruggedrongen kan worden. Voorafgaand aan het debat in de PS vergadering willen de partijen snel meer duidelijkheid krijgen over een aantal vragen die leven naar aanleiding van het RIVM rapport*. Het gesprek hierover zal worden gevoerd in de commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid op 7 februari aanstaande.

* Meer informatie over het rapport treft u aan op de website van het RIVM. (Klik hier)


Lees ook het artikel in het NHD, 29 januari jl.: "Noord-Holland moet Tata Steel snel dwingen tot terugdringen uitstoot, wil oppositie in Staten"

Reactie toevoegen

U bent hier