h

SP pleit voor sterkere positie vrijwilligers in cultuursector

15 december 2021

SP pleit voor sterkere positie vrijwilligers in cultuursector

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De SP heeft tijdens de laatste Statenvergadering van 2021 gepleit voor een sterkere positie voor vrijwilligers in de cultuursector. Een motie die opriep om te werken aan een netwerk van organisaties die het voor vrijwilligers eenvoudiger moet maken om adviezen en ondersteuning te krijgen haalde het niet.

“Als je als overheid er niet voor kiest om het cultuurbudget drastisch te verhogen, zijn we voor het behoud en beheer van ons cultureel, historisch en religieus erfgoed meer afhankelijk van vrijwilligers”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst. Samen met het CDA en de PvdD diende hij tijdens de behandeling van het nieuwe Beleidskader Erfgoed en Cultuur drie moties* in om het kader nog beter te maken. “De vrijwilligers doen nu al goed werk, maar er is behoefte aan een organisatie die de deskundigheid bundelt en als vraagbaak kan dienen. De provincie heeft goed ingerichte instellingen, maar dit aspect ontbreekt”.

Een tweede motie wilde ‘erfgoed’ een betere, zichtbare plek geven in de cultuureducatie. “De gedeputeerde schermde met de ‘vrijheid van inrichting’ van ons onderwijs. Dat snappen we, maar ze wilde ook geen poging doen om te zoeken naar mogelijkheden om kinderen meer in aanraking te laten komen met ons erfgoed. Dat is nu op veel scholen maar heel beperkt. Als wij het belangrijk vinden dat ‘erfgoed’ ook bij onze jeugd gaat leven, dan zullen we het anders moeten aanpakken”, zegt Hoogervorst. Ook deze motie haalde het niet.

De derde motie ging over het Erfgoedhuis. “Wij riepen de gedeputeerde op om eens te onderzoeken of er in onze provincie behoefte is aan en meerwaarde voor een Erfgoedhuis, zoals dat in andere provincies al succesvol is geregeld. Helaas wilde mevrouw Pels hier niet aan, want ‘er was geen budget voor’”.  Een statenmeerderheid was het met haar eens, en stemde de motie weg.

“Wij zijn er echter van overtuigd dat een Erfgoedhuis een belangrijke schakel kan zijn in hoe wij als samenleving omgaan met ons erfgoed. We starten binnenkort wel zelf een onderzoek”.

Foto: Marcel Lathouwers / SP


* De drie genoemde moties treft u hieronder in de bijlagen aan.

Reactie toevoegen

U bent hier