h

Provincie laat ongezonde omgeving Tata voortbestaan

15 december 2021

Provincie laat ongezonde omgeving Tata voortbestaan

Foto: Foto / Johan Wieland

De SP wil dat er een deadline komt waarop de twee meest vervuilende fabrieksonderdelen van Tata Steel worden gesloten. Omwonenden van Tata Steel zijn boos omdat er in een onlangs opgestelde plan niets geschreven wordt over Hoogovens 6 en de Kookasgasfabriek 2. De SP verbaasde zich eveneens en vroeg daarom een spoeddebat aan. De provincie durft het echter niet aan.

Het plan ‘Naar een gezonde leefomgeving in de IJmond’* is kort geleden opgesteld door het Rijk, de provincie en Tata Steel. Statenlid Anna de Groot: “De maatregelen zijn voor de korte termijn volstrekt onvoldoende. Het RIVM toont aan dat inwoners kankerverwekkende stoffen inademen, die vooral bij opgroeiende kinderen voor ernstige schade veroorzaken. Een harde deadline, zoals de SP en de PvdD willen, durven andere partijen niet aan. Het traject naar een schonere installatie duurt nog zeker tien jaar, maar de meerderheid van de Staten verschuilt zich liever achter een ‘planmatige aanpak’”. De omwonenden willen eveneens dat de twee meest vervuilende fabrieksonderdelen sneller sluiten: "Het is belachelijk dat er niks over de kooksgasfabriek 2 wordt gezegd en dat we nog tien jaar met deze lekkende fabriek zitten opgescheept. En er al die tijd kankerverwekkende stoffen uit blijven komen", aldus Jaap Venniker van Frissewind.nu tegenover NH Media.

Anna De Groot: “Het is schandalig dat veel politieke partijen de omwonenden en de medewerkers nog jaren in een ongezonde omgeving laten leven en werken. Het achteraf controleren of Tata zich aan de afspraken heeft gehouden biedt eveneens geen garanties voor een schonere IJmond op de korte termijn.” Begin volgend jaar zal de Provinciale Staten nog uitvoerig over Tata kunnen spreken. De SP blijft ervoor pleiten dat de twee fabrieksonderdelen zo snel mogelijk dicht gaan.

* De Rijksoverheid, 1 december 2021: ‘Naar een gezonde leefomgeving in de IJmond’

Foto: Foto / Marcel Lathouwers


Lees meer:

NHD, 14 december 2021: 'Geen deadline voor sluiten Kooksfabriek en Hoogoven'

NH Nieuws, 1 december 2021: “Overheid wil Tata Steel verplichten zich aan zijn eigen schone plannen te houden”

Reactie toevoegen

U bent hier