h

Van een echte omslag is in de provincie nog geen sprake

9 november 2021

Van een echte omslag is in de provincie nog geen sprake

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten van Noord-Holland stelt de SP dat de provincie alleen maar overleg lijkt te voeren en ondertussen naar het Rijk of de gemeenten wijst. Remine Alberts: “Komen er vanuit de provincie nog échte veranderingen of blijft GS zeggen 'we gaan er niet over?’” Het statenlid houdt een vlammend betoog en doet een voorstel om werkelijke veranderingen in te zetten. Helaas is de provincie nog niet zo ver.

“We hebben te dealen met de wooncrisis, de energiecrisis, de coronacrisis, de zorgcrisis, de jeugdzorgcrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en noem het maar op. Maar de provincie gedraagt zich als de man op de LP-cover van de Britse rockband Supertramp: 'Crisis? What crisis?'.” Alberts heeft ter illustratie de LP uit haar collectie meegenomen.¹ De SP kiest er niet voor om achterover te leunen en te kijken of de donkere wolken vanzelf voorbijtrekken. Ze verwacht ook van de provincie een activistische houding om als belangenbehartiger van álle inwoners op te treden. De SP verlangt tevens van de provincie dat ze niet de loopjongen van het grote geld blijft: “We moeten ons niet neerleggen bij de wil om alleen maar de economie te dienen”, aldus Alberts. De SP dient enkele moties in om die broodnodige verandering in te zetten. Eén van de moties is de motie ‘Wat niet failliet mag gaan, moet publiek blijven’.² De SP wil van alle andere partijen weten hoe zij hier tegenaan kijken. “We helpen hierdoor het defecte vrijemarktdenken uit onze systemen.” De fracties moeten dus - letterlijk - kleur bekennen. Een paar partijen stemden voor en de rest houdt zich angstvallig stil. Helaas komt een enkele partij (PvdA) niet verder dan ‘op zich een sympathieke stelling waar we graag het debat over voeren’.

Een dergelijk debat had juíst tijdens de Algemene Beschouwingen moeten plaatsvinden. Veel statenfracties en de Gedeputeerde Staten durfden het nog niet aan. Een echte verandering zoals de SP die voor ogen heeft, is kennelijk nog ver weg.


In de bijlage treft u de bijdrage aan van SP-fractievoorzitter Remine Alberts 

¹ Zie onderstaande foto

² De motie treft u eveneens in de bijlage aan

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Reactie toevoegen

U bent hier