h

Ruim baan voor energieslurpers met deze datacenterstrategie

7 september 2021

Ruim baan voor energieslurpers met deze datacenterstrategie

Foto: Arend van Dam

Op maandag 6 september jl. werd de concept-datacenterstrategie besproken. De provincie wil hiermee alleen de regie nemen op de plaatsing van datacenters, terwijl ze hard moet ingrijpen om het klimaat, het landschap en de leefbaarheid te sparen. ‘Niemand weet hoeveel centers er nodig zijn, niemand weet hoe de lusten en de lasten verdeeld worden en niemand weet hoe er rekening is gehouden met het IPCC-rapport¹ ’, aldus Remine Alberts. De SP stelt harde eisen in aanloop naar de definitieve versie.

Met behulp van de datacenterstrategie zou de provincie in kaart kunnen brengen hoeveel datacenters er moeten komen, wat ze verbruiken aan energie en water, wat ze de samenleving feitelijk opleveren en wat het de samenleving kost (bijvoorbeeld aan misgelopen belastingen, misgelopen groene energie en verloren duurzaamheidssubsidies). Maar dat doet ze niet. De zo gewenste datacenterstrategie lijkt eerder op een glossy, zo omschreef Alberts het. ‘De inhoud? Leeg. Samengevat houdt deze strategie in: komt u maar, het mag alleen niet meer overal’. Vrijwel alle politieke partijen willen meer en hardere eisen bij vestiging. Zo ook de SP. Deze energieslurpende, waterslurpende, gigantisch grote, restwarmte-verspillende, elektranetwerk belastende, nauwelijks voor werkgelegenheid zorgende, hyperscale datacenters, moeten geheel ‘in kaart worden gebracht’. Dat wil zeggen, we moeten precies weten wat ze ons opleveren en wat ze ons kosten, middels een zogeheten MKBA². Zo lang dat er niet is, kunnen de provinciale staten er geen gewogen besluit over nemen en is vestiging van nieuwe datacenters onmogelijk.

Deze conceptstrategie is nu in de provincie besproken. De gedeputeerde staten gaan er nog mee langs ‘private en publieke stakeholders’, dus langs alle belanghebbende partijen. Daarna volgt er een hernieuwde versie, waarin de SP het houden van een MKBA terug wil zien. Alsmede een antwoord op het IPCC-rapport en een antwoord op de vraag waar de grens ligt aan het aantal datacenters dat we nodig denken te hebben.

Foto: Marcel Lathouwers / SP

¹ Meer lezen over het IPCC-rapport, via De Correspondent

² Meer lezen over een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse, via Rijksoverheid

Reactie toevoegen

U bent hier