h

SP beschouwt de Kadernota 2022

29 juni 2021

SP beschouwt de Kadernota 2022

Foto: Foto / mindspirations

Bij de behandeling van de Kadernota 2022 – dit is het document dat de kaders, de ‘lijntjes’, uitzet voor de begroting van volgend jaar – is het een traditie om als partij de algemeen-politieke beschouwingen (APB) uit te spreken. Hoewel steeds meer partijen dit belangrijk moment niet meer benutten om hun visie op de toekomst uit te dragen, doet de SP dat natuurlijk nog wel.

SP-Statenlid Wim Hoogervorst nam de tijd om enkele belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij, speciaal in Noord-Holland, aan te kaarten. Zo startte hij met het betonen van medeleven met de slachtoffers van de coronacrisis – niet alleen aan hen die lichamelijk en geestelijk te leiden hebben gehad, maar ook aan allen die de afgelopen anderhalf jaar economisch in de knel kwamen.

Hoogervorst: “Er staan ons de komende jaren grote uitdagingen te wachten, ook heel snel al. Zo staat het OV onder druk, het lijkt erop dat de passagierscijfers van afgelopen jaar als maatstaf gaan dienen voor de nabije toekomst en dat er geschrapt gaat worden in lijnen, haltes en diensten. Dat is voor de SP onacceptabel.” De SP kwam met een voorstel om de vervoersbedrijven in de gelegenheid te stellen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het Provinciaal Herstelfonds. “Dan kunnen zij voldoen aan onze duurzaamheidseisen, zonder uit nood te hoeven schrappen in de busdiensten”.

In de APB besteedde de SP ook veel aandacht aan de stikstofproblemen. Zo zouden ook banken en de supermarkt-groothandel mee moeten werken aan een goede oplossing. “Boeren willen wel, maar allerlei factoren maken het hen erg lastig”, aldus Hoogervorst. Verder is er aandacht voor de energietransitie, de woningbouw en ook voor de toekomst van de culturele sector.


De volledige APB van de SP in Noord-Holland kunt u hieronder lezen. 

Reactie toevoegen

U bent hier