h

Onderhoud LF-fietspaden soms lastig

19 februari 2021

Onderhoud LF-fietspaden soms lastig

Foto: Zaybonk / Wikipedia

De natuur laat zich soms moeilijk sturen. Zo wordt de doorgang op het lange-afstand-fietspad langs de Noord-Hollandse kust (de LF1 of: Noordzeekustroute) met regelmaat gehinderd door stuifzand. Op dit moment vormt zich nabij Bergen zelfs een stuifduin, midden op het fietspad.

Ook de SP vindt het mooi om te zien hoe natuur zich kan ontwikkelen. Toch is het niet de bedoeling dat recreatief fietsen op deze manier wel heel lastig wordt. Reden voor SP-statenlid Wim Hoogervorst om schriftelijke vragen* te stellen betreffende onderhoud en beheer van de fietspaden in onze provincie. Hij heeft deze vragen ingediend, overigens samen met de fractie van de ChristenUnie.

De huidige coalitie zegt vol in te zetten op het stimuleren van het gebruik van de fiets. “De provincie werkt met een mooi document, ‘Perpectief Fiets’. Daarin staan volgens SP en CU veel mooie dingen over het op orde brengen van fietspaden en andere voorzieningen voor de tweewieler en zijn gebruiker. Maar een aantal zaken zijn nog niet helder. Is voor een ieder duidelijk “wie”, “welk deel” van het fietsnetwerk beheert en moet zorgen voor het noodzakelijke onderhoud”, aldus Hoogervorst. “En: is de recreatieve fietser voor de provincie eigenlijk evenveel waard als de woon-werk-fietser?”

Fietspaden behoren van goede kwaliteit te zijn. Maar heeft elke beheerder wel dezelfde normen als het gaat om ‘goede kwaliteit’? Ook hier willen SP en CU duidelijke antwoorden op. Tot slot moet er natuurlijk een oplossing komen voor het stuifduinprobleem bij Bergen. “Wij zijn benieuwd op welke termijn er afdoende maatregelen worden getroffen, zodat de doorgang op dit prachtige fietspad veiliger en prettiger wordt, en toch de natuur vrij spel houdt”.

Foto: Foto / Holland.com
 De Noordzeekustroute (LF1)

 

 

 

* De schriftelijke vragen tref je hieronder als PDF aan

 

 

U bent hier