h

Olam Cocoa maakt het leven zuur

25 november 2020

Olam Cocoa maakt het leven zuur

Foto: Foto / SP

Olam Cocoa heeft nog nooit een natuurwetvergunning gehad. De mogelijkheid om stikstof en ammoniak uit te stoten is voor de fabriek dus onbeperkt. De SP heeft, net als Mobilisation for the Enviroment (MOB), eerder om handhaving gevraagd. Een aantal dagen geleden wilde de provincie plotseling wél een natuurwetvergunning verlenen. Met die vergunning moet het echter mogelijk zijn om in plaats van 57.000 kg per jaar 80.000 kg ammoniak uit te stoten. ‘Daar gaat de SP niet mee akkoord. De natuur moet beter worden beschermd. De chocola van Olam smaakt met de dag zuurder.’

Olam produceert veel stikstof, zowel in de vorm van NOx (stikstof) als in de vorm van NO3 (ammoniak). Ammoniak is een bedreiging voor de natuur. Als het op de natuur neerdaalt, fungeert het als een meststof, waardoor bramen en brandnetels (woekerplanten) beter groeien dan de beschermde plantensoorten. De beschermde soorten zijn een waardevolle schakel in de biodiversiteit. In 2019 werd bekend dat Olam op de vijfde plaats staat van meest stikstofuitstotende bedrijven van Nederland. Olam stootte per jaar maar liefst 57.000 kilo ammoniak uit. Zaanstad is omringd door Natura 2000-gebieden: Polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Het Twiske. Het is eigenlijk een wonder dat er rondom een zwaar vervuilde stad als Zaanstad nog zoveel natuurgebieden zijn. Uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt dat er tussen de 25% en de 50% teveel stikstof terecht komt.

De Natura 2000-gebieden rond Zaanstad worden dus ernstig bedreigd. Reden genoeg om er vragen over te stellen. Al eerder heeft het Duo-commissielid Anna de Groot hier aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad van Zaanstad.


Anna werd geïnterviewd door het nieuwsplatform De Orkaan


U treft de SP-vragen hieronder in PDF, alsmede enkele artikelen:

Artikel De Orkaan, 23 november jl.: 'Statenfractie SP twijfelt aan Olam-cijfers'

Artikel De Orkaan, 23 november jl.:  'Vergunning Olam wordt aangevochten'

Artikel De Orkaan, 20 november jl.: 'Vragen over Olam'

U bent hier