h

De Omgevingsverordening raakt ons allemaal

12 oktober 2020

De Omgevingsverordening raakt ons allemaal

Foto: Foto / revital.nl

Op maandag 5 oktober vergaderde de Provinciale Staten (PS) over de voorgelegde Concept-Omgevingsverordening. Deze verordening vervangt 21 ‘oude’ verordeningen. Het is de bedoeling dat het voor de burgers en ondernemers efficiënter wordt om vergunningen aan te vragen en te doorlopen, als men een wijziging wil aanbrengen in de openbare ruimte. Statenlid Remine Alberts: ‘Het is goed om zaken te willen vereenvoudigen, maar er staat veel op het spel. We moeten ondertussen waken over het milieu en de natuur. Als we niet uitkijken geven we ook een stuk van de democratische controle uithanden.’

Foto: Foto / Bing Maps

Waar andere partijen het alleen maar kunnen hebben over ‘bouwen, bouwen, bouwen’, zorgt de SP ervoor dat álle ruimtelijke vraagstukken onder de aandacht blijven *. De 21 ‘oude’ verordeningen voorzien niet alleen de bouwwereld van regels hoe om te gaan met de omgeving, maar iedereen. Deze nieuwe Omgevingsverordening raakt álle Noord-Hollanders en álle ruimtelijke plannen. Zo is er bijvoorbeeld de zorg voor erfgoed, voor de aaneengesloten natuurnetwerken, voor het provinciaal landschap en voor de gezondheid van dier en mens. De bouw van woningen is belangrijk, maar slechts een onderdeel van het groter geheel. De SP diende daarom 6 moties in en diende samen met de PvdD een amendement in **.

Het begin van de politieke behandeling is achter de rug. Op donderdagavond 22 oktober zal PS stemmen over alle ingediende moties en amendementen. U kunt het debat en de stemming live volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl/live 

Foto: Foto / PNH

Foto: Foto / PNH

 

 

  (Alle plankaarten over elkaar)

* ) De spreektekst van het SP-statenlid Remine Alberts treft u hieronder als PDF aan.

** ) De moties en het amendement treft u eveneens hieronder als PDF aan.

Artikel NHD, 5 oktober 2020: “Debat ’bestuurlijke Big Bang’ draait om wel/geen woningbouw in landelijk Noord-Holland”

 
 

U bent hier