h

Kabinetsplannen voor Schiphol desastreus voor Noord-Holland

29 juni 2020

Kabinetsplannen voor Schiphol desastreus voor Noord-Holland

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Wanneer de plannen van het kabinet voor Schiphol ongewijzigd doorgaan, zal de volksgezondheid, leefbaarheid en de woningbouw zeer ernstig bedreigd worden. Een aantal partijen in Provinciale Staten wil dat er een zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota wordt ingediend. Statenlid Remine Alberts: “Er moet veel meer op de volksgezondheid worden ingezet. Het gevolg daarvan zal zijn dat het aantal vluchten flink zal moeten verminderen. Schiphol en het kabinet denken nog steeds alleen maar aan groei.”

Er ligt al een zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van vier provincies en zesenvijftig gemeentes rondom Schiphol. In niet mis te verstane woorden wordt de ontwerp-Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen (I&M) terugverwezen naar de tekentafel. “De Luchtvaartnota is zwaar onder de maat. Een toename van het aantal vluchten betekent toename van de overlast een verslechtering van de leefbaarheid en maakt woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen op veel plekken onmogelijk,” zo valt in de BRS-zienswijze te lezen. De SP steunt deze zienswijze.

De SP wil echter verder gaan. Bij de besprekingen van de Luchtvaartnota en de BRS zienswijze werd duidelijk dat meerdere politieke partijen dat ook willen. Omdat in de BRS-zienswijze toch nog ruimte wordt gelaten voor toename van het aantal vluchten zullen SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie met een voorstel komen om de provincie Noord-Holland een eigen zienswijze te laten indienen. Daarin moet de volksgezondheid voorop komen te staan, waardoor voor groei veel minder ruimte komt. Alberts: “Wij doen een beroep op andere partijen die de volksgezondheid een warm hart toedragen, zoals GroenLinks, D66 en PvdA, om ons voorstel te steunen.”


1. Artikel NH Nieuws, 22 juni 2020: ‘Nieuwe rekenmethode vliegtuiglawaai legt bom onder woningbouw’

2.  Artikel NH Nieuws, 24 juni 2020: ‘Schipholwethouders en -gedeputeerden luiden noodklok over toename vluchten’

3. Artikel Noord-Hollands Dagblad, 22 juni 2020: “Streep door plannen voor honderdduizenden woningen na nieuwe rekenmethode geluid rond Schiphol” ​

 

U bent hier