h

Afslag A9-Heiloo – een bodemloze put dreigt

6 mei 2020

Afslag A9-Heiloo – een bodemloze put dreigt

Foto: SP / Edith de Jong

Al jaren is het project A9-afslag Heiloo bij verschillende bestuurslagen en politieke partijen onder de aandacht. Nu er in de bouw een stikstofcrisis heerst, als ook een PFAS-crisis en daar bovenop ook een wereldwijde gezondheidscrisis – met hoogstwaarschijnlijk hieruit voortvloeiend ook nog eens een flinke sociaal-economische crisis – wil de SP-fractie weten wat de stand van zaken rond het project is. Zij leverde een flink pakket schriftelijke vragen in bij GS.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken de toekomst van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal – waar de afslag een onderdeel van uitmaakt – uiterst onzeker. Doordat plannen steeds gewijzigd moeten worden, maar ook doordat nog altijd niet het nut en de noodzaak van de afslag zijn aangetoond, moet er steeds maar weer ‘geld bij’. “De Staten ontvingen onlangs een berichtje van de gedeputeerde met de mededeling dat het krediet wordt verhoogd met € 5,7 miljoen. De kosten lopen inmiddels in de tientallen miljoenen”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst. “In de O.N.S. is er van uitgegaan dat de afslag betaald wordt uit de verkoop van woningen in de nieuwe wijken Zuiderloo en Zandzoom, bij Castricum-Limmen-Heiloo. Dat wordt blijkbaar steeds lastiger te realiseren. Officieel is de provincie slechts doorgeefluikje voor het geld, maar we maken ons grote zorgen over de vraag of gemeenten het allemaal wel kunnen betalen. De inwoners krijgen straks de zure vruchten voorgezet, vrezen wij”.

De bouw van duizenden woningen in Zuiderloo en Zandzoom moest voorzien in een enorme lokale woonbehoefte. Zo zou het aandeel sociale huurwoningen zo’n 40% bedragen. Fractievoorzitter Eric Smaling: “Om de stijgende kosten van het project te kunnen betalen, moest van de plannen worden afgeweken. Er moeten dure woningen komen, veel meer dan eerst de bedoeling was. Er wordt nu gemikt op woningzoekenden uit de regio Amsterdam – het aandeel sociale huur is verlaagd tot 20%”.

Voorts staat ook nog het beschermen van de natuurwaarden ter discussie. Het gehele plan wordt uitgevoerd op nog geen twee kilometer van een Natura-2000 gebied. Statenlid Remine Alberts: “Het compenseren van natuur die verloren gaat blijkt een drama te zijn – er is geen ruimte en de waarde van de compensatie stelt weinig voor. Ze gaan hier maar beter hun best voor doen!”.

Hier leest u meer over het project 

Hieronder leest u de vragen van de SP in PDF-formaat

U bent hier