h

SP blijft de Texelhopper volgen

29 april 2020

SP blijft de Texelhopper volgen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Sinds juli 2018 maakt de Texelhopper, als buitenbeentje in het systeem van openbaar vervoer, onderdeel uit van de concessie Noord-Holland-Noord. Connexxion, die de aanbesteding voor deze ov-concessie gegund werd, verzorgt nu de dienstverlening van de Texelhopper. Onlangs ontving de fractie de ‘eindevaluatie’ van het destijds als ‘pilot’ door Elisabeth Post gelauwerde project. Omdat de eindevaluatie dateert van juli 2018 grepen SP-statenleden Alberts en Hoogervorst de pen om schriftelijke vragen te stellen.

De SP is de afgelopen jaren zeer kritisch geweest over de Texelhopper. Deze vorm van openbaar vervoer, een soort vreemde mengvorm van taxi en belbus, werd op Texel geïntroduceerd oorspronkelijk ter vervanging van de reguliere buslijnen op het eiland. Uiteindelijk bleef er één lijn bestaan, maar konden bewoners èn toeristen een beroep doen op het kleine busje – eerst een kaartje kopen (“ergens”), bellen/reserveren en dan worden opgehaald bij één van de haltepalen die her en der op het eiland stonden. Voor de terugweg gold dezelfde procedure.

Tijdens de pilot bleken er enorme problemen te zijn met het reserveringssysteem – er moesten tonnen bij en toen was het nog maar de vraag of je reservering ‘door kwam’. “Bij het opgaan in de concessie, juli 2018, bleek Connexxion niet in staat om het systeem goed over te nemen en moest er opnieuw worden gesleuteld aan het systeem”, aldus Wim Hoogervorst. “De provincie legde Connexxion een flinke boete op, omdat het vervoer niet aan de gestelde eisen voldeed”.

Naar nu blijkt investeert de provincie deze boete nu in het bedrijf Connexxion, in de hoop bij te dragen aan de dienstverlening. Zo moet het busstation mèt informatiepunt bij de Veerhaven bemand worden en moet recht worden gedaan aan de eisen voor het OV op het Waddeneiland. “Wij zijn benieuwd of bij de invulling van het Texels OV ook de bewoners, de gemeente Texel en de mening en wensen van toeristen worden meegenomen. We blijven kritisch de ontwikkelingen volgen”.

Hieronder leest u de vragen van de SP n.a.v. de Eindevaluatie Texelhopper

 


Tevens treft u hieronder de eindevaluatie en de brief van GS aan PS aan in de bijlagen

U bent hier