h

Einde project ‘Duinpolderweg’ in zicht?

26 maart 2020

Einde project ‘Duinpolderweg’ in zicht?

Foto: SP / lokalenieuwsmakers.nl

Aan een lange, heel lange onzekerheid lijkt vandaag voorlopig een einde te zijn gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ziet af van de verdere ontwikkeling van de Duinpolderweg, het lint asfalt dat de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek moest verbeteren.

SP-statenlid Wim Hoogervorst: “De SP heeft zich jarenlang zeer kritisch getoond over de plannen voor het aanleggen van een nieuwe weg in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland. De weg zou een enorme aantasting betekenen van het unieke landschap in het gebied, zeker als er ook nog wordt gekeken naar aansluiting op de N206 bij De Zilk”.

Jarenlang zijn er veel protesten geweest van bewoners en belangenorganisaties in het gebied. Een intensief interprovinciaal proces startte, waarbij elke provincie ‘haar’ deel van het project moest zien te regelen.

Natuurlijk zijn er in het gebied problemen met de bereikbaarheid, maar de SP zoekt het meer in het lokaal aanpassen van wegen – zoals bij Zwaanshoek en langs Hoofddorp – en het drastisch verbeteren van het OV in het gebied. Dat laatste kan gebeuren door het aanleggen van een hoogwaardige OV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol, waarbij zeker ook de kleinere OV-lijnen niet moeten worden vergeten.

Vandaag, 26 maart 2020, maakte GS van onze provincie bekend dat zij afziet van grote delen van de beoogde Duinpolderwegroute. Ze wil zich richten op opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de N205 en de aansluiting op de A4 bij Hoofddorp. Een flinke stap in de goede richting, naar het zich nu laat aanzien.

Het besluit moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Onze SP-fractie zal zich goed richten op de consequenties van deze keuze en ook kritisch zijn op de OV-tak van het project. “We zullen ook moeten afwachten hoe de andere deelnemer in het project, onze zuiderbuur Zuid-Holland, reageert op het besluit”, aldus Wim Hoogervorst. “Vooralsnog lijkt Zuid-Holland wel vast te willen houden aan het aanleggen van veel meer asfaltwegen. Hoe de relatie tussen Noord en Zuid zich ontwikkelt na deze stap is op zich al heel spannend”.


Lees hieronder de brief van Gedeputeerde Staten (PDF)

U bent hier