h

Stop de verhuurderheffing

17 februari 2020

Stop de verhuurderheffing

Foto: Marcel Oosterwijk / flickr.com

Door de verhuurderheffing en de anti-tax avoidance richtlijn (ATAD) moeten woningcorporaties elk jaar drie tot vier maanden aan huurinkomsten inleveren bij Het Rijk, om de staatskas te spekken. Dit geld hebben de corporaties hard nodig om woningen te bouwen en om te kunnen verduurzamen. Corporaties zien zich zelfs genoodzaakt om de huren jaarlijks te verhogen. Het begrotingstekort van Het Rijk bestaat niet meer. Voor de SP reden om wederom een halt toe te roepen aan de verhuurderheffing. Met succes!

De SP diende in de provincie Noord-Holland, samen met de PvdD, PvdA en 50Plus een motie in om de regering ertoe aan te zetten de verhuurdersheffing af te schaffen. In de tijd dat deze maatregel werd ingesteld was het crisistijd en nu niet. ‘We zitten te schreeuwen om woningcorporaties die slagvaardig zijn en hun werk kunnen doen, terwijl dat in geringe mate kan’, aldus SP-fractievoorzitter Eric Smaling in zijn toespraak. De woningcorporaties hebben geen investeringscapaciteit.

De woningbouwcorporaties, de Woonbond, de huurdersorganisaties, vele individuele huurders, vakbond FNV en in ieder geval twee regeringspartijen (CDA en ChristenUnie) willen ervan af. Het is goed dat zoveel mogelijk Provinciale Staten en gemeenteraden zich uitspreken tegen deze heffing. De Provincie Noord-Holland sluit zich in dit rijtje aan.

Lees hier verder over de wooncrisis en de standpunten van de SP

De ingediende motie 'Stop de verhuurderheffing' tref je hieronder in de bijlage.

U bent hier