h

Het Formule 1-debacle uitgelegd

19 december 2019

Het Formule 1-debacle uitgelegd

Foto: Marcel Lathouwers

Op 9 december organiseerden SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie een hoorzitting over de geplande Formule-1 race in Zandvoort. Dit trio bleef over nadat de andere partijen hadden aangegeven geen interesse te hebben. Met bioloog Marc Janssen, de milieu- en omgevingsadvocaten Henri Sarolea en Valentijn Wösten en (schriftelijke inbreng van) Europese natuurwetgeving-deskundige Floor Fleurke van Universiteit Tilburg zat er een flink volume aan denkkracht bij elkaar.

Twee lijnen

De discussie leverde twee grote lijnen op. In de eerste plaats valt op dat de natuurbeschermingswetgeving in de praktijk slecht functioneert. Het toetsen van de wet, het toezicht, de handhaving: het is allemaal niet erg helder. Zo heeft Schiphol bijvoorbeeld niet eens een natuurvergunning en het is de vraag of Circuitpark Zandvoort die eigenlijk wél heeft, een complete dan, voor de hele inrichting. Verder zijn luchtverplaatsingen aan de kust veel ingewikkelder dan we denken, waardoor het werkelijke effect wezenlijk kan verschillen van hetgeen er berekend wordt.

De tweede meer concrete lijn is het werken met stikstofwaarden om tot de conclusie te komen of de race wel of niet de natuur in het aangrenzende Kennemerland-Zuid significant beïnvloedt. De vergunning die de provincie heeft verleend rekent toe naar de conclusie dat de stikstofbelasting lager wordt, maar er is geen hogere wiskunde voor nodig om in te zien dat je met andere valide argumenten tot de tegenovergestelde conclusie kunt komen.

Foto: Marcel Lathouwers

Goed bestuur

Omdat de zaak nog bij de rechter ter verdere beoordeling ligt, gaan we hier nu niet verder op in. Wat beoogd werd met de hoorzitting is geslaagd: onafhankelijke deskundigen horen over de wetgeving, de grondslagen voor vergunningverlening en de manier van rekenen. Of de race er nu wel of niet komt: wij staan als drie partijen voor goed en transparant openbaar bestuur en hopen dat de hoorzitting daartoe heeft bijgedragen.  

De filmopname van de hoorzitting kunt u opvragen via noordholland@sp.nl 

U bent hier