h

SP stemt tegen Noord-Hollands klimaatakkoord

18 november 2019

SP stemt tegen Noord-Hollands klimaatakkoord

Foto: SP / bnnvara.nl/kassa

Het landelijke klimaatakkoord, bereikt aan een hele serie praattafels, moet in de verschillende provincies worden uitgevoerd. Over het Noord-Hollandse deel werd in Provinciale Staten gedebatteerd. Het akkoord betreft een grote hoeveelheid maatregelen, variërend van energiebesparing in de industrie en overstappen op duurzame landbouw tot het uitbreiden van windparken, zonneweiden en woningen zo snel mogelijk van het gas af halen.

De provinciale statenfractie van de SP heeft tegen het voorstel gestemd. Als partij onderkennen wij volledig dat er een noodzaak is om de verslaving aan fossiele energie af te bouwen. De voorgestelde maatregelen volgen ook die route. Bij alle maatregelen staat genoemd hoeveel petajoules, megatons en percentages er bespaard of gerealiseerd moeten worden. Dat geeft een helder technisch beeld. Maar er wonen ook 2,5 miljoen mensen in Noord-Holland. Sommige mensen volgen de ontwikkelingen op de voet, maar velen doen dat niet. Het uitleggen van de maatregelen aan die mensen is minstens zo belangrijk als de maatregelen zelf. Verder is er nogal wat verschil tussen familie A in een vrijstaand koophuis in Blaricum en familie B in een galerijflat in Zaandam. Kennis van en toegang tot subsidies verschilt hier enorm. Het is voor de SP essentieel dat inzichtelijk wordt gemaakt wie de lasten draagt en wie de lusten geniet. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven waar de grootindustrie een hoop voordelen geniet boven het midden- en kleinbedrijf.  

Foto: Marcel Oosterwijk / Flickr.nl

Een Klimaatakkoord zal alleen succesvol zijn als iedereen in de provincie begrijpt waarom het nodig is, wat er van de mensen wordt gevraagd en hoe ze daar zelf aan deelnemen, via participatie, maar ook via een eerlijke verdeling van subsidies en belastingen. Het provinciebestuur geeft aan het allemaal belangrijk te vinden, maar blijft vaag in de concrete uitwerking. Een lusten-lasten-ladder motie van de SP werd ontraden en haalde het niet bij de stemming. Dat was de reden om tegen te stemmen, ondanks dat we de ernst van het probleem en de noodzaak klimaatmaatregelen uit te voeren onderschrijven. Een ‘klimaatakkoord’ moet mét de mensen en niet ondanks de mensen worden uitgevoerd. En die garantie is onvoldoende geboden.

U bent hier