h

Milieu-eisen Tata omzeild

15 oktober 2019

Milieu-eisen Tata omzeild

Foto: Rob.Brink / Flickr

Er is al een tijd veel te doen over de relatie tussen de uitstoot van grafiet en (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen door Tata Steel. Het RIVM deed onderzoek en vond dat onder andere loodgehaltes in de 'grafietregens' hoger zijn dan de wettelijk toegestane norm. Lood wil je niet in de bloedbaan van een kind terugvinden. Omwonenden zijn hierbij grotendeels afhankelijk van de manier waarop de provincie handhaaft. Het programma EenVandaag maakte een stevig nieuwsitem en nam interviews af met SP-Statenlid Eric Smaling en met bestuurder Linda Valent van Dorpsraad Wijk aan Zee.

Centraal stonden de vragen: Welke vergunningen zijn er? Waarvoor dienen ze? Hoe wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd?’. Veel is onduidelijk voor bewoners. De SP wil ook antwoord op deze vragen.

De landelijke Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) daagt de provincie voor de rechter omdat de vergunningen van Tata Steel niet zijn aangepast aan de milieueisen die door de Europese Unie zijn opgelegd. Dat is vrij uniek en zorgwekkend tegelijk. Gedeputeerde Tekin is een optimistisch mens en gaat uit van het overlegmodel. SP’er Eric Smaling: “Ik vind het prima dat in goed overleg zaken worden besproken, maar ik ben hier om te kijken wat de wet voorschrijft en of een bedrijf zich daar aan houdt. Ik ben volksvertegenwoordiger. Dus ik koop niks voor het koffiedrinken tussen de gedeputeerde en de baas van Tata Steel als dat niet leidt tot het handhaven van wettelijke grenzen aan de bedrijfsvoering.”

De provincie bereidt een nieuwe serie dwangsommen voor om overtredingen te bestraffen. Die doen zich de laatste tijd vooral voor bij het bedrijf Harsco dat rozaslak verwerkt. Hierbij komt grafiet vrij, dat landt in Wijk aan Zee en verder weg. Tata Steel heeft zich tot de rechter gewend om ze van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. De dwangsommen gaan omhoog en ze zijn vanaf 1 januari ook niet meer aftrekbaar van de belasting (sic!). Het aantal incidenten met grafiet neemt wel af door een serie maatregelen op het bedrijf, maar ook doordat Provinciale Staten geëist heeft dat er veel meer inspecties plaatsvinden.

In de tussentijd doet de Randstedelijke Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten onderzoek naar de vergunningverlening en de handhaving hierop. De uitkomsten hiervan zullen volgend voorjaar bekend zijn.

Foto: Marcel Lathouwers

 

U bent hier