h

Pappen en nathouden lost gif niet op. De provincie moet nu echt aan de bak

21 juni 2019

Pappen en nathouden lost gif niet op. De provincie moet nu echt aan de bak

Foto: Marcel Lathouwers / Marcel Lathouwers

De omwonenden van Tata Steel kwamen afgelopen woensdag massaal naar een bewonersbijeenkomst. Omwonenden werden alwéér ‘bijgepraat’ over de grafietregens. Dit keer organiseerde de provincie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de avond. De mensen reageerden bezorgd. 

De gedeputeerde van milieu en volksgezondheid van Noord-Holland, dhr. Tekin (PvdA) , leidde de avond in: ‘Het is ons in de afgelopen tien jaar onvoldoende gelukt om het goed voor het voetlicht te brengen. Ik ga er nu verandering in brengen, op mijn eigen manier. Eerst het advies van het RIVM afwachten en eindelijk met vakantie, want daar ben ik wel aan toe.’

Het doel van de avond was voor Dhr. Tekin om vragen te beantwoorden. Het RIVM vertelde vervolgens over haar onderzoek. De conclusie: Er is te weinig onderzoek gedaan. ‘Als we een stoplicht zouden hanteren’, zo stelt de woordvoerder van het RIVM, ‘dan zouden we nu op licht-oranje staan’. Ze vergeet echter dat ze eerder vertelde dat van de drie zware metalen – waarvan gevaarlijk hoge waardes aanwezig zijn – er twee bij zijn, waar we eigenlijk te weinig van weten om er goed over te kunnen oordelen. ‘Het is onwenselijk en niet heel erg fijn, maar heb vooral geen paniek’. Het geduld van de bewoners raakt nu wel echt op. Ze geven allen aan dat er nú moet worden gehandeld. De bewoners lijken wederom met een kluitje in het riet gestuurd te worden.

 

Foto: Marcel Lathouwers / Marcel Lathouwers

Gelijk aan deze avond was er het Tweede Kamerdebat over dit onderwerp.  Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Van Veldhoven, gaf aan dat de Omgevingsdienst de mogelijkheid heeft om goede controles uit te kunnen voeren. Andere metingen kunnen namelijk al worden verricht. De provincie is nu aan zet om de vergunning te wijzigen. 

Zie ook het bericht van 18 juni j.l. over het debat in de provincie: https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2019/06/interpellatiedebat-tata-steel-en-harsco-metals 

En het bericht van NH Nieuws: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/247962/terugkijken-bewonersbijeenkomst-rivm-rapport-schadelijke-grafietregens-tata-steel

Foto: Marcel Lathouwers / Marcel Lathouwers

U bent hier