h

Interpellatiedebat Tata Steel en Harsco Metals

18 juni 2019

Interpellatiedebat Tata Steel en Harsco Metals

Foto: Marcel Lathouwers / ANP

De Noord-Hollandse fracties van CDA, PvdD, SP, CU, FvD, 50PLUS en DENK hebben een interpellatiedebat aangevraagd, n.a.v. de berichtgeving rondom Tata Steel en het bedrijf Harsco Metals. Zij zijn onderwerp van gesprek, omdat het RIVM met een rapport naar buiten is gekomen over de zware metalen in de uitstoot van de bedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn niet mals. Drie van de dertig zware metalen die ze uitstoten hebben een dusdanig hoog gehalte, dat ze een bedreiging vormen voor de gezondheid van jonge kinderen en zwangere vrouwen.

In het debat werd al snel duidelijk dat er een achterstand is in informatievoorziening. De Statenleden kregen twee uur voor de vergadering waarin het debat plaats vond zes stukken toegestuurd met belangrijke informatie over de invulling van o.a. de handhaving op de uitstoot. In het debat werden vele vragen gesteld en rake woorden gesproken en kon de gedeputeerde er antwoord op geven. Hij reageerde echter onder verwijzing naar de stukken, wat niet tot bevrediging leidde. Eerder had het al verbazing gewekt dat hij niet aanwezig was bij een bewonersavond.

SP Statenlid Smaling: "Wij zijn hier in deze zaal verantwoordelijk voor wat er in de IJmond gebeurt. Er is een zorgtaak die bij de overheid ligt. Als wij dat niet voor elkaar krijgen, dan moeten wij eens heel goed in de spiegel kijken. Wij moeten duidelijkheid verschaffen, zowel naar de bedrijven als naar de bevolking toe."

De woorden van gedeputeerde Tekin in deze Statenvergadering: ‘Alles moet wijken voor de gezondheid van onze inwoners’, nadat hij betoogde dat het wantrouwen naar provinciebestuur - en naar Tata en Harsco toe – al langer gaande is. De provincie had tot nu toe onvoldoende zicht op de overlast die de omwonenden hebben, vond Tekin. 

De SP-fractie gaat de antwoorden op de gestelde vragen aandachtig lezen. De fractie hoopt op een stevige aanpak in Toezicht en Handhaving, met een duidelijke rol en taak(opvatting) voor de Omgevingsdienst en passende boetes. De gedeputeerde gaf aan dat de wetgeving niet altijd snel genoeg kan worden toegepast en soms niet toereikend is. We moeten er allemaal voor zorgen dat hoge doses zware metalen niet in het lichamelijk systeem komen van onze inwoners. Tata en Harsco voelen nu ook de maatschappelijke druk. We wachten met smart de beloofde snelle maatregelen af.

Artikel Noord-Hollands Dagblad, 17 juni j.l.: 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190617_37662775/op-elke-stofwolk-van-tata-steel-of-harsco-moet-een-dwangsom-staan-vinden-provinciale-staten

U bent hier