h

Park Nauerna blijft gesloten, eerst onderzoek en dan?

26 april 2019

Park Nauerna blijft gesloten, eerst onderzoek en dan?

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

Park Nauerna ligt bovenop een afvalberg van de veelbesproken stortplaats van Afvalzorg. De vuilnisberg werd niet afgedicht met een gas- en waterdichte afdeklaag alvorens er grond op aan te brengen. Niet zo'n goed idee. Uit de berg borrelen nu vieze vloeistoffen op. De gemeente Zaanstad liet daarom Park Nauerna sluiten. Op de berg kan niet meer gerecreëerd worden.

Op 8 maart 2019 werd het recreatiepark gesloten. De SP stelde direct vragen aan Gedeputeerde Staten. Want de provincie Noord-Holland is grootaandeelhouder van Afvalzorg en de volksgezondheid is in het geding. De beantwoording van de vragen duurde nogal.

In de watermonsters die genomen worden werden te hoge concentraties zware metalen (arseen, chroom, kwik en lood) en PAK- verbindingen aangetroffen. Desondanks ziet Gedeputeerde Staten geen aanleiding om een gas- en waterdichte afdeklaag, tussen het vuilnis en de grond die daarbovenop is neergelegd, aan te brengen. Park Nauerna is onderdeel van een pilot, die op diverse stortplaatsen plaatsvindt, die moet uitwijzen of een behandeling met lucht en/of water ertoe leidt dat na verloop van tijd de verontreiniging van de stortplaats zodanig is afgenomen, dat wordt voldaan aan milieuhygiënische eisen en er geen gevaar voor de omgeving meer bestaat. De GGD Zaanstreek-Waterland is tot nu toe van oordeel dat nog steeds risico's voor de volksgezondheid zijn.

De stortplaats Nauerna is een zogenaamde 'uitstellocatie' in de zin van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Voor het uitstel van het aanbrengen van een gas- en waterdichte afdeklaag is vergunning verleend tot 1 juli 2029. Daarom heeft Gedeputeerde Staten geen gronden om Afvalzorg te vragen om een bovenafdichting aan te brengen.

De grond die gebruikt werd om de vuilnisberg te bedekken en het recreatiepark aan te leggen bestaat uit 'klasse industrie' (buiten de paden) en 'klasse wonen' (de paden). 

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland
   

Er worden monsters genomen

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van het uittreden van de vieze vloeistof, het percolaat, en naar mogelijke maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Wij nemen aan dat Park Nauerna gesloten blijft tot bewezen is dat er geen risico's (meer) zijn bij blootstelling aan de vieze vloeistof bij het recreëren in het park.

De SP houdt de vinger aan de pols.

  

U bent hier