h

Stof meten in de IJmond. Gaat dit iets opleveren?

12 december 2018

Stof meten in de IJmond. Gaat dit iets opleveren?

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Voor de tweede keer bezochten SP- raadslid Robert van Koten (Velsen) en SP- statenlid Anna de Groot een bewonersavond over Tata Steel/Harsco. Tata Steel en Harsco veroorzaken veel onrust in de IJmond. Is het niet door grafietregens, dan is het wel door zwavelrook. Op 11 december 2018 was er een bijeenkomst in het Telstar stadion. 

Op de eerste bewonersavond in Wijk aan Zee bliezen de bewoners van dit dorp vooral veel stoom af. Ze uitten wanhopig hun ongerustheid over hun gezondheid. Het kan toch niet zomaar dat zij grote wolken stof moeten inademen vanwege de productie van Harsco? En het kan toch ook niet zomaar dat de hele omgeving, inclusief hun huizen van buiten en van binnen, vervuilt?

De bewonersavond van 11 december 2018, georganiseerd door de IJmondgemeenten, was vooral constructief van aard. Wat zijn de zorgen van de bewoners, wat is de taak van ieder (bedrijven én overheden) om de juiste maatregelen te nemen en hebben de bewoners ook zélf nog goede ideeën? Er waren niet zoveel bewoners als op de avond in Wijk aan Zee, maar het waren er - naar schatting - toch nog zo'n 200. 

Nog steeds zijn er zeer grote zorgen om de gezondheid. Een bewoner loopt inmiddels voortdurend met een stofkapje op, een bewoner (van Uitgeest) toonde een gitzwart stofdoekje en een bewoner (van Haarlem) maakte net voor de bijeenkomst één autoruitje schoon. Ook een gitzwart schoonmaakdoekje. Het lijkt inderdaad niet bepaald gezond! 

Gedeputeerde Tekin beloofde vele stofmeters, die in tuinen en op balkons kunnen worden opgesteld om te meten waaruit het IJmondstof bestaat. Ook beloofde de gedeputeerde en met hem de Omgevingsdiensten beter en gemakkelijker bereikbaar te zijn voor de klachten uit de omgeving. En er komt een duidelijker communicatie. Hopelijk leidt dit tot een gezondere omgeving. Tot slot wordt er een grote hal gebouwd waarin Harsco het vervuilende werk gaat doen. Over anderhalf jaar is er dan hopelijk een einde gekomen aan de grafietregens. Dat duurt dus nog even .....

Ondertussen vragen de SP- fracties zich af waarom de omgevingsdienst kort op elkaar 21 maal een last onder dwangsom oplegde aan Harsco en er nu al twee weken geen boete meer werd opgelegd. Is het tóch mogelijk om te werken zónder grafietregens én zonder hal? Dat mogen ze ons nog een keer uitleggen!

Ook de bewoners van Wijk aan Zee hebben een initiatief genomen. Zij openden het meldpunt www.stofmelder.nl, waarop klachten gemeld kunnen worden. Via één formulier kunnen de bewoners in de wijde omgeving van Tata Steel hun klachten dan doorgeven aan alle relevante instanties. Goed gedaan, bewoners van Wijk aan Zee!

De SP wacht op beantwoording van de drie sets schriftelijke vragen. Als de vragen beantwoord zijn beraden wij ons op vervolgstappen. Tata hoeft niet dicht, Tata moet schoon! Voor onze gezondheid!   

U bent hier