h

Nog een tijd de neus dichthouden

24 december 2018

Nog een tijd de neus dichthouden

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Het verbod op varend ontgassen stelt voorlopig niet zoveel voor. Het telt niet zolang alle landen die met het verbod in moeten stemmen (Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, België en Frankrijk) de afspraken geratificeerd hebben. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen die SP Statenlid Anna de Groot stelde.

Tot die tijd moeten de mensen in de buurt van het Amsterdamse havengebied hun neus blijven dichthouden. De e-noses, die onlangs geplaatst zijn, moeten hun neus juist openhouden. Want inmiddels worden de gassen gemeten en dus het varend ontgassen ook.

De handhaving laat op zich wachten, want het landelijk verbod op varend ontgassen is er op z'n vroegst pas in 2020, op de datum van de inwerkingtreding van de ontgassingsverboden in alle lidstaten van de EU van het Scheepsafvalstoffenverdrag.

Het is de bedoeling dat er in 2023 95 procent minder uitstoot van schadelijke vluchtige stoffen zal zijn. De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. GS schrijven aan De Groot te verwachten dat deze doelstellingen gehaald zullen worden.

Op het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal worden sinds een uitbreiding van het netwerk van elektronische neuzen afgelopen zomer  gemiddeld zeven ontgassingen per week gemeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat vindt Anna de Groot nogal fors. Meten is weten, maar zorgelijk is het wel.

Zolang het (nog) niet lukt dit varend ontgassen te verbieden en te handhaven, blijft de SP zich zorgen maken over de gezondheid van de Noord-Hollanders rond het Noordzeekanaalgebied.  

 

U bent hier