h

Help! Het veen zakt!

4 december 2018

Help! Het veen zakt!

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Heel veel veenweideboeren met heel veel tractoren kwamen op 3 december 2018 naar de statencommissie NLWM (Natuur, Landbouw, Water en Milieu). Zij lieten hun stem horen over de maatregelen die de provincie Noord-Holland wil gaan nemen om bodemdaling in het veenweidegebied te gaan afremmen en stoppen. SP Statenlid Anna de Groot, eerder wethouder landbouw en milieu in de gemeente Wormerland, ging met de veenweideboeren in gesprek. Ze kent er vele.

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat in de periode 2010-2050 de bodem in de veenweidegebieden met landbouw met 27 centimeter daalt. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en wordt Noord-Holland kwetsbaarder voor overstromingen. Door de vertering van het veen komt CO2 vrij en die uitstoot verwarmt de aarde. Veenweidegebieden in Nederland dragen voor twee procent bij aan de totale CO2- uitstoot. Dat komt neer op de uitstoot van twee miljoen auto's. Een hele serieuze zaak, waar dringend iets aan gedaan moet worden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland liepen een beetje ver voor de muziek uit toen zij de leden van de statencommissie NLWM richtinggevende uitspraken over de bodemdaling in veenweidegebieden stuurden. Natuurlijk is het te prijzen als de provincie Noord-Holland een keer stevig het heft in handen wil nemen, maar in dit geval waren de boeren én de statenleden nog niet zo ver om zonder brede maatschappelijke discussie allerlei uitspraken direct te aanvaarden. Eerst uitgebreid spreken met alle betrokkenen! In dit geval de boeren en hun vertegenwoordigers, de natuur- en milieuorganisaties, de waterschappen, de inwoners en de statenleden.

Naast dat we de de bodemdaling in en de CO2- uitstoot van de veenweidegebieden moeten stoppen, willen we ook graag de koe in de wei behouden. Als dat mogelijk is. Want veenweiden zonder koeien en schapen betekenen het einde van het landschap van Laag Holland. De SP wil daarom eerst uitgebreid met iedereen spreken en daarna zinnige besluiten nemen over de toekomst van de veenweidegebieden. Dat gesprek moet dan wel heel snel op gang komen, want veel tijd voor uitstel is er niet meer. Het is eigenlijk al kwart over twaalf als we het over de veenweidegebieden hebben!  

U bent hier