h

De Thorbeckeweg en parknatuur

8 oktober 2018

De Thorbeckeweg en parknatuur

Foto: SP

Kunnen Statenleden iets betekenen voor een monumentaal park? En kunnen Statenleden ervoor zorgen dat er naast een goede verkeersdoorstroming ook rekening gehouden wordt met stadsnatuur en biodiversiteit? De SP-Statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst vinden van wel!  

In de Vervoerregio Amsterdam en in de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad wordt gesproken over de provinciale weg N516. In Zaandam heet deze weg de Thorbeckeweg en het is een verkeersader van belang. Van belang qua drukte, van belang qua slechte luchtkwaliteit en van belang qua hinder voor de omgeving. Er wordt dan ook stevig over nagedacht maatregelen te treffen om het verkeer beter te laten doorstromen. Dat levert voordelen op voor de industriegebieden in de omgeving, maar ook voor de omwonenden, die dan niet zo lang meer voor een kruispunt hoeven te wachten. En het openbaar vervoer kan dan sneller doorrijden.

Het college van B en W van Zaanstad maakte een voorlopige keuze. Er werden drie kansrijke alternatieven aangewezen en uitgewerkt, waaruit Alternatief B de voorlopige voorkeur krijgt. In dit alternatief wordt het kruispunt bij de Vijfhoek ongelijkvloers, de aansluiting van de Westkolkdijk verplaatst naar de Vlinderbrug en worden busbanen tussen De Vlinder en de Wibautstraat aangelegd. Dit alternatief biedt de meeste voordelen, heeft een positieve kosten-batenverhouding, geniet een breed draagvlak onder de omgevingspartijen en is het enige alternatief dat een robuuste oplossing voor de Vijfhoek biedt. Daarmee is dit alternatief het meest kansrijk. Gemeente Zaanstad kan daarmee instemmen met de door het DB van de Vervoerregio gekozen voorkeur voor alternatief B.

Zo'n kosten-batenverhouding (een MKBA, voor ingewijden) ziet niet toe op de milieugevolgen. Het aantal verkeersbewegingen op het traject zal stijgen van 43.000 per dag nu tot 53.000 per dag in 2030. En als de A8-A9 daadwerkelijk wordt aangelegd, komen er nog 2.100 verkeersbewegingen per dag bij.

Nu ligt er naast de N516/Thorbeckeweg een park. Het Vijfhoekpark. Dat park is best wel groot. En dat park heeft een beladen geschiedenis. Want het was inzet in een referendum dat in 2001 plaatsvond. Het toenmalige college van B en W van Zaanstad wilde in dit park een gevangenis bouwen. Dankzij het referendum, waar de SP ook heel hard in meegeknokt heeft, is de gevangenis er niet gekomen en is het park behouden.

Sedertdien is het park een 'natuurlijk park'  Het doel van het Vijfhoekpark is de natuur weer terug te brengen in de stad door de flora en fauna meer de ruimte te geven. Doordat er zo min mogelijk wordt ingegrepen door de mens krijgt het park zijn natuurlijke uitstraling. Schotse Hooglanders zorgen voor het maaien van het gras en het wegwerken van de natuurlijke opslag van ongewenste bomen of struiken. Op 9 februari 2004 werd het park door de provincie uitgeroepen tot monumentaal park.

Het park zal er door het toenemend verkeer niet op vooruit gaan. Er zal meer stikstof en fijnstof op het park neerdalen en dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. En het lawaai in het park wordt groter. Het is er trouwens nu al heel lawaaierig.

Dat zijn gevolgen die we moeten voorkomen. En het zou een goede zaak zijn om nú alvast beter voor het park te gaan zorgen.

De N516/Thorbeckeweg is een provinciale weg, die nog steeds in handen van de provincie is. De provincie heeft dan ook een zorgplicht voor deze weg. En nu de weg gevolgen zal hebben voor een provinciaal monument, is er een dubbele zorgplicht. Hoe gaat de provincie Noord-Holland het Vijfhoekpark beschermen?  De SP-Statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst stelden er vragen over. 

U bent hier