h

De Staten niet goed geïnformeerd rond ontwikkelingen A8-A9

2 september 2018

De Staten niet goed geïnformeerd rond ontwikkelingen A8-A9

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland
De hele gang van zaken rond de mogelijke aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 – door ons al vele malen aangekaart en door ons al vele malen sterk bekritiseerd – begint zo langzamerhand een heuse tragedie te worden. Voor alle betrokkenen, maar nu ook voor gedeputeerde mobiliteit Elisabeth Post.

Daar waar de kritiek op de verbindingsweg groeit en groeit wil GS nu een landschapsplan laten opstellen om te kunnen voldoen aan de wens van velen om de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam niet te hoeven verliezen. Wie de ontwikkelingen gevolgd heeft weet inmiddels dat bij de huidige plannen de status zal worden ingetrokken, met alle gevolgen van dien. En omdat GS de aanleg van de weg – men koos als voorkeursvariant de ‘Golfbaanvariant’ – toch wil doordrukken probeerde Post de commotie rond het werelderfgoed te sussen door met het idee te komen om een landschapsplan te maken. Dit plan moet straks ICOMOS, de instantie die Unesco adviseert over de status van werelderfgoed, over de streep trekken.

Dankzij een WOB-verzoek van de bewoners van buurtschap Busch en Dam is nu echter bekend geworden dat Elisabeth Post allang weet, dat ICOMOS op geen enkele wijze akkoord zal gaan met de voorliggende plannen, ook niet als er wijzigingen in het ontwerp zullen worden aangebracht. Een ‘verdiepte aanleg’ in het gebied van de Stelling, zal niet worden geaccepteerd. Post heeft hier in de afgelopen keren dat de statencommissie Mobiliteit sprak over de A8-A9 niet over gesproken. Uit mailwisselingen tussen de provincie, het ministerie en ICOMOS blijkt klip en klaar dat dit eind 2017 al bekend was. Een landschapsplan, met daarin een verdiepte aanleg van de weg, zal dus nooit leiden tot behoud van de erfgoedstatus.

De SP is geschokt over het feit dat gedeputeerde Post deze informatie nooit heeft verstrekt in de verschillende overleggen over de A8-A9. Ook andere partijen hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt.

U bent hier