h

Deelnemers burgerparticipatie N236 Franse Kampweg ontroostbaar

18 juli 2018

Deelnemers burgerparticipatie N236 Franse Kampweg ontroostbaar

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Boos en verdrietig zijn de deelnemers aan de 'pilot burgerparticipatie' N236 na de laatste statenvergadering. Zij hadden al vanaf 2012 aandacht gevraagd voor de onveiligheid op de Franse Kampweg bij Hilversum, onderdeel van de provinciale weg N236. Op voorstel van SP, GroenLinks, 50PLUS, Ouderenpartij en ChristenUnie namen provinciale staten op 27 juni 2016 daarom een motie aan. Daarin stond dat de provincie samen met de bewoners een plan zou gaan maken voor verbetering van de verkeersveiligheid. De motie werd gesteund door PvdA en D66. Maar toen er twee jaar later een gedegen plan op tafel lag, haakten deze twee partijen af.

De N236 is een drukke provinciale weg van Bussum en Hilversum via Weesp naar Amsterdam Zuidoost. Op het eerste stuk bij Bussum doorsnijdt de N236 de bossen van het Goois Natuurreservaat. De N236 heet daar de Franse Kampweg. Fietsers en voetgangers steken er op verschillende plaatsen de weg

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
over, met als gevolg verschillende aanrijdingen. Al vanaf 2014 is de provincie bezig met reconstructie van de N236. Begonnen werd aan de kant van Amsterdam, en als laatste kwam de Franse Kampweg aan de beurt. Daarvoor hield de provincie op 20 juni 2016 een inspraakbijeenkomst. Omwonenden kwamen met voorstellen voor verbetering van de verkeersveiligheid. Maar de provincieambtenaren zeiden toen - terecht - dat zij zich moesten houden aan de kaders die gedeputeerde Elisabeth Post hen had meegegeven. Bij de bijeenkomst waren echter ook statenleden aanwezig. Zij wezen er op dat provinciale staten nog altijd de hoogste 'baas' zijn van de provincie. Een week later dienden de SP, GroenLinks, 50PLUS, Ouderenpartij en ChristenUnie daarom twee moties in. Eén daarvan stelde voor het fietspad op het oostelijk deel van de Franse Kampweg een tweerichtingsfietspad te maken en verder van de autorijweg vandaan te leggen. Daarmee had gedeputeerde Post geen moeite. Dit voorstel van de omwonenden is inmiddels ook uitgevoerd. De andere motie vroeg om samen met de omwonenden plannen uit te gaan werken voor verbetering van de verkeersveiligheid op het westelijk deel van de Franse Kampweg. Daar was de gedeputeerde mordicus op tegen. Maar Commissaris van de Koning Johan Remkes was in die tijd juist bezig met nadenken over het beter betrekken van inwoners bij provinciale plannen. Op zijn voorstel werd daarom de motie omgedoopt in een 'pilot burgerparticipatie' – en vervolgens aangenomen.

Omwonenden, Fietsersbond en provincieambtenaren kwamen uiteindelijk met een gedegen plan. Bij de oversteek bij de Hocras en de Gamma zou een extra rotonde moeten komen. Ook zou er een tweerichtingsfietspad moeten komen met een vangrail tussen fietspad en autorijweg. Gedeputeerde Post zei dat dit een miljoen extra zou kosten, en dat daarvan geen sprake kon zijn. De omwonenden kwamen daarna met een soberder variant die hooguit 300.000 zou kosten. SP, GroenLinks, 50PLUS en ChristenUnie dienden een voorstel in

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
om in elk geval die drie ton beschikbaar te stellen én om het overleg met de omwonenden voort te zetten. PvdA en D66 steunden de voorstellen ditmaal niet, met het argument dat er bij de start van de pilot nooit afspraken waren gemaakt over extra geld. De SP vond dit een flauw argument. Wanneer je besluit om samen met omwonenden plannen te maken voor verbetering van de verkeersveiligheid, dan moet je niet raar opkijken dat uitvoering van die plannen ook geld gaat kosten. Wie A zegt moet ook B zeggen.

De moties werden desondanks door PvdA, D66, VVD, CDA en PVV weggestemd. De boze en teleurgestelde bewoners zeiden daarna tegen de pers dat 'de' provincie de hand op de knip houdt en dat provinciale staten besloten hadden geen extra geld beschikbaar te stellen. Dat de SP tot het laatst toe keihard had gevochten om de omwonenden wél tegemoet te komen kon hen niet meer troosten.

De SP gaat in elk geval nog vragen om een evaluatie van de pilot. Wat de SP betreft zullen er een volgende keer vooraf afspraken gemaakt moeten worden voor reële meerkosten. Wat iets anders is dan het vooraf uitdelen van een blanco cheque. Maar dat weten bewoners ook.

U bent hier