h

Dankzij SP subsidieregeling voor oplappen verloederde winkelstraten

31 mei 2018

Dankzij SP subsidieregeling voor oplappen verloederde winkelstraten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De Provincie Noord-Holland heeft eindelijk een subsidieregeling voor het opkalefateren van verloederde winkelstraten en winkelcentra. Al in 2013 had de SP daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. Leegstaande winkels maken een winkelstraat als geheel onaantrekkelijker. Mensen komen er dan minder graag. Daardoor verliezen de overgebleven winkels ook klanten. Een opknapbeurt kan dan helpen. Maar ook het vinden van andere bedrijvigheid kan in zo'n straat de loop er in houden. Gemeenten hebben niet genoeg deskundigheid in huis om zo'n transformatie uit te denken. De SP wilde daarom dat de provincie hen ging ondersteunen.

In 2013 was er bij de andere partijen nog weinig enthousiasme voor het plan van de SP. Maar in 2016 gingen na herhaald aandringen van de SP toch drie proeven van start in Hilversum, Castricum en Alkmaar. Die proeven pakten

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
goed uit. En sinds dit jaar heeft de provincie dan nu een definitieve subsidieregeling. Gemeenten kunnen van de provincie per project maximaal 30.000 euro krijgen. Daarmee kunnen ze plannen laten maken voor terugdringing van winkelleegstand en voor transformatie van winkelgebieden. De 'Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018' geeft daarnaast ook subsidie om de samenwerking tussen winkeliers in een winkelgebied te verbeteren. Soms zijn winkeliers in een winkelstraat als los zand. Dit helpt niet om nieuw leven in zo'n straat te blazen. Eén van de proeven met de subsidieregeling was de Havenstraat in Hilversum. Met die straat gaat het
Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
inmiddels een stuk beter. Maar tegelijk bleek dat  sommige winkeliers in de straat niet eens wisten dat daar een verbeteringsproject aan de gang was.

SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Voor het opknappen van verloederde bedrijventerreinen had de provincie al langer een vergelijkbare subsidieregeling. Dit had ons al in 2013 op het idee gebracht iets dergelijks te bedenken voor winkelstraten en winkelcentra. Aan de andere kant was bij de subsidieregeling voor de bedrijventerreinen veel minder duidelijk wat het nu eigenlijk precies opleverde. Over de subsidieregeling voor bedrijventerreinen hebben we in 2016 samen met 50PLUS een heel kritisch rapport uitgebracht." De SP had daarom voorgesteld voor een nieuwe regeling voor de winkels geld weg te halen uit deze regeling voor bedrijventerreinen. Dit is nu precies zo gebeurd: voor de komende jaren heeft de provincie € 600.000 uitgetrokken voor de nieuwe subsidieregeling voor winkelstraten, afkomstig uit het potje voor bedrijventerreinen. Om te voorkomen dat de winkelsubsidieregeling aan hetzelfde euvel gaat lijden als die voor bedrijventerreinen heeft de SP ditmaal om strenge resultaat-controle achteraf gevraagd. Ook deze wens heeft de provincie overgenomen. Op 24 mei heeft de statencommissie Economie gesproken over evaluatiecriteria bij de nieuwe subsidieregeling. Gemeenten moeten na afloop van een project opgeven hoeveel de winkelleegstand is afgenomen, en ook wat het totaal aantal vierkante meters winkels vóór en na het project was. Ook moet worden aangegeven hoe de samenwerking tussen de winkeliers en andere betrokkenen is verbeterd. Bruggeman: "En wij gaan zelf natuurlijk ook goed volgen hoe de regeling het meeste resultaat kan opleveren. Want belastinggeld moet wel nuttig worden besteed."

U bent hier