h

Noord-Hollandse bruggen en viaducten onverantwoord slecht

12 april 2018

Noord-Hollandse bruggen en viaducten onverantwoord slecht

Foto: anna de groot / anna de groot

Noord-Holland werd opgeschrikt door de abominabele toestand van veertien bruggen en viaducten. Het zijn allemaal bruggen en viaducten die in Rijkswegen liggen, maar de Noord-Hollanders moeten er wel allemaal dagelijks overheen of onderdoor. De bruggen en viaducten zijn door de slechte staat van onderhoud zelfs gevaarlijk!

Dat bericht zette de statenleden Wim Hoogervorst en Anna de Groot aan het denken. Want, als de bruggen en viaducten in Rijkswegen slecht zijn, hoe is het dan gesteld met de bruggen en viaducten in de provinciale wegen van Noord-Holland? En wat is de verantwoordelijkheid van de provincie voor weggebruikers, inwoners en gemeenten in Noord-Holland? Daar stelden de beide statenleden vragen over.

Ook ditmaal kwam de Coenbrug, die de oevers van de Zaan tussen Zaandam en Koog aan de Zaan verbindt, negatief in het nieuws. De onderhoudstoestand van deze brug is ook ronduit gevaarlijk. De inspectierapporten zeggen over deze brug: “Op meerdere plekken onderzocht in 2015. Bevat een flinke lijst aan gebreken. Het advies is om waarschuwingsborden te plaatsen vanwege risico doorgeroeste geluidsschermen. Die hebben hun geluidswerende functie onvoldoende en kunnen op de weg vallen. Dit is in 2017 aangepakt. De constructie dreigt te verzwakken door corrosie.  

Onderdelen van de voegovergang staal hadden al in 1975 vervangen moeten worden en geheel in 2000. Wordt nu voor respectievelijk 2015 (nog niet gebeurd) en 2026 geadviseerd. Ook op andere plekken op de Coenbruggen kunnen delen van de brug vallen als niet wordt ingegrepen. Vluchtroutes zijn afgesloten, de vluchttrap is op een verkeerde wijze aangebracht en afgesloten door een hekwerk. Er dreigen kabelbreuken, waardoor hele installaties het niet meer doen (onder meer om de brug open en dicht te doen). Het advies is om gelijk actie te ondernemen.”

De SP zet zich al sedert 2005 in voor een schone en stille A8 en Coenbrug in. Nu gaan we natuurlijk ook zorgen voor een veilige Coenbrug. De brug is een heel slecht voorbeeld van nalatigheid door overheden. En hoe moet het als er straks – als de verbindingsweg A8-A9 onverhoopt tóch wordt aangelegd – 30.000 voertuigen per dag extra over de Coenbrug gaan rijden?

U bent hier